Bản in

Giáo dục

Thứ Bảy, 16/9/2017 20:47

Tránh thu nhiều khoản cùng thời điểm đầu năm học

Ảnh minh họaẢnh minh họa

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Nam Định yêu cầu Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, các trường THPT, TTGDTX, 'TTKTTH-HN, trường CDDSP tổ chức tuyên truyền, chỉ đạo các cơ sở giáo dục triển khai thực hiện giá dịch vụ giáo dục năm học 2017 - 2018 theo đúng yêu cầu của Bộ GD&ĐT.

Trong đó lưu ý, tránh thu cùng một thời điểm đầu năm học nhiều khoản thu trên cùng một địa bàn, để hạn chế tối đa tác động của học phí đến chỉ số giá tiêu dùng của địa phương và gây khó khăn cho các gia đình có nhiều con đang theo học.

Việc huy động các khoản đóng góp thực hiện theo công văn 6890/BGDĐT-KHTC ngày 18/10/2010 của Bộ GD&ĐT hướng dẫn quản lý sử dụng các khoản đóng góp tự nguyện cho các cơ sở GD&ĐT.

Cam kết không thu các khoản thu ngoài học phí trái quy định, không tùy tiện đặt ra giá. các khoản dịch vụ trong trường học, tiết giảm chi phí hoạt động, tập trung nâng cao chất lượng đào tạo.

Sở GD&ĐT yêu cầu các Phòng GD&ĐT hướng dẫn, kiểm tra các cấp học thuộc phạm vi quản lý; các đơn vị trực thuộc Sở tự kiểm tra việc thu đầu năm của đơn vị mình, đảm bảo việc huy động thực hiện theo đúng quy định, phù hợp điều kiện kinh tế của cha mẹ học sinh.

Nếu đơn vị nào thu không đúng quy định thì phải trả lại và thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm trước các cấp quản lý và pháp luật.

Lập Phương