Bản in

Giáo dục

Chủ Nhật, 18/1/2015 15:23

TPHCM thực hiện khảo sát toàn bộ học sinh lớp 7

Ảnh minh họaẢnh minh họa

GD&TĐ - Sở GD&ĐT TPHCM cho biết sẽ thực hiện khảo sát học sinh lớp 7 THCS trên địa bàn vào ngày 6/2.

Mục đích nhằm khảo sát kiến thức cơ bản và năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn cuộc sống của học sinh lớp 7 qua một số môn học trong quá trình thực hiện đổi mới dạy học ở nhà trường phổ thông.

Đồng thời, đánh giá mặt bằng chung về tri thức và năng lực học tập, vận dụng của học sinh thành phố ở những lớp đầu cấp THCS qua một số môn học.

Nội dung khảo sát là kiến thức và năng lực vận dụng của học sinh lớp 7 qua các môn học Ngữ văn, Toán học, Vật lí, Sinh học (chủ yếu thuộc chương trình lớp 7 đến thời điểm kh ảo sát).

Mỗi học sinh lớp 7 sẽ làm 1 bài kiểm tra trắc nghiệm khách quan gồm 50 câu trong thời gian 90 phút thuộc một trong hai nội dung Ngữ văn - Toán học hoặc Vật lí - Sinh học.

Để thực hiện hoạt động này, Sở GD&ĐT TP HCM sẽ thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức cấp thành phố và Hội đồng ra đề khảo sát. Phòng GD&ĐT thành lập Ban Tổ chức cấp quận, huyện và Hội đồng sao in đề khảo sát.

Các trường THCS trên địa bàn được yêu cầu thành lập Ban Tổ chức cấp trường, phân chia lớp thực hiện loại bài khảo sát (một nửa số lớp 7 của trường thực hiện bài khảo sát Ngữ văn - Toán học, nửa còn lại thực hiện bài khảo sát Vật lí - Sinh học), lập danh sách và xếp số báo danh cho HS lớp 7 của toàn trường để dự khảo sát và thông báo đến học sinh kế hoạch khảo sát.

Lập Phương