Bản in

Giáo dục

Thứ Tư, 28/1/2015 13:00

TPHCM: Nhu cầu nhân lực qua đào tạo chiếm 85%

TPHCM: Nhu cầu nhân lực qua đào tạo chiếm 85%

GD&TĐ -Theo Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TPHCM, giai đoạn 2015 - 2020 và đến năm 2025.

Nhu cầu nhân lực qua đào tạo chiếm 85%, nhu cầu nhân lực có trình độ trung cấp chiếm cao nhất là 35%, sơ cấp nghề và công nhân kỹ thuật chiếm 20%, trình độ cao đẳng chiếm 15%, trình độ đại học chiếm 13% và trên đại học là 2%.

Nhu cầu nhân lực các nhóm ngành nghề kỹ thuật công nghệ chiếm tỷ trọng 35%, nhóm ngành kinh tế - tài chính- ngân hàng; pháp luật - hành chính chiếm 33%, nhóm ngành khoa học tự nhiên chiếm 7% và các nhóm ngành khác chiếm 3 - 5%.

AQUA