Bản in

Giáo dục

Thứ Ba, 13/3/2018 11:26

TP.HCM: Hướng dẫn tổ chức thi tốt nghiệp chương trình song ngữ tiếng Pháp

Ảnh minh họa/internetẢnh minh họa/internet

GD&TĐ - Sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh hướng dẫn việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT, THCS năm học 2017 - 2018 chương trình song ngữ tiếng Pháp.

Cụ thể, với thi tốt nghiệp chương trình song ngữ tiếng Pháp ở THPT: thời gian thi trong 2 ngày (29 và 30/3/2018); thời gian làm bài thi môn tiếng Pháp (kể cả thời gian nghe băng): 150 phút; thời gian cho bài thi diễn đạt nói môn tiếng Pháp: 15 phút/học sinh; thời gian làm bài thi môn Toán bằng tiếng Pháp: 120 phút. Hội đồng coi thi và chấm thi: đặt tại trường THPT chuyên Lê Hồng Phong.

Thi tốt nghiệp THCS chương trình song ngữ tiếng Pháp trong ngày 25/5/2018; Thời gian làm bài thi môn tiếng Pháp (kể cả thời gian nghe băng): 120 phút; thời gian làm bài thi môn Toán bằng tiếng Pháp: 90 phút. Hội đồng coi thi và chấm thi: đặt tại Trường THCS Colette, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

Lập Phương