Bản in

Giáo dục

Thứ Hai, 16/1/2017 12:01

TPHCM: Chi quà Tết 1,4 triệu đồng/người cho giáo viên đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT

TPHCM: Chi quà Tết 1,4 triệu đồng/người cho giáo viên đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT

GD&TĐ - Đây là nội dung trong văn bản Sở GD&ĐT TP HCM gửi hiệu trưởng các trường THPT trực thuộc Sở, giám đốc các TTGDTX, thủ trưởng các đơn vị đào tạo, trực thuộc Sở.

Theo văn bản này, với mức chi 1,4 triệu đồng/người, đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên tại các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT (có mặt tại thời điểm tháng 12/2016 và trong chỉ tiêu biên chế được giao năm 2016).

Về nguồn kinh phí, đối với các đơn vị sự nghiệp do ngân sách nhà nước đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động thì ngân sách thành phố bổ sung dự toán kinh phí cho đơn vị để chi quà Tết cho cán bộ, công chức, viên chức (Trường phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu, Trung tâm HTPT&GDHN cho người khuyết tật, Trung tâm HTPT&GDHN Bình Chánh).

Đối với các đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên, đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động thường xuyên, tự cân đối kinh phí để chi quà Tết cho cán bộ, công chức, viên chức (Trường THPT trực thuộc Sở, trung tâm GDTX, các đơn vị đào tạo trực thuộc Sở).

Để giải quyết chi trả quà Tết cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên tại đơn vị, trước mắt, Sở GD&ĐT đề nghị các đơn vị thực hiện ngay việc chi quà Tết cho cán bộ, công chức, viên chức với mức 1,4 triệu đồng/người từ nguồn kinh phí được giao trong dự toán năm 2017 hoặc tạm ứng từ nguồn thu khác của đơn vị.

Lập Phương

Tin tiêu điểm