Bản in

Giáo dục

Thứ Tư, 26/7/2017 16:23

TP Hồ Chí Minh tựu trường ngày 14/8

TP Hồ Chí Minh tựu trường ngày 14/8

GD&TĐ - UBND TP Hồ Chí Minh ban hành kế hoạch thời gian năm học 2017 - 2018 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố.

Theo đó, ngày tựu trường với giáo dục mầm non vào 5/9/2017; với giáo dục tiểu học, THCS, THPT, GDTX vào 14/8/2017.

các cấp học đồng loạt khai giảng vào 5/9/2017.

Học kỳ I với giáo dục tiểu học, THCS, THPT, GDTX bắt đầu từ ngày 14/8/2017 đến 31/12/2017 với 18 tuần thực học (tiểu học) và 19 tuần thực học (THCS, THPT, GDTX).

Học kỳ II với giáo dục tiểu học, THCS, THPT, GDTX bắt đầu từ ngày 2/1/2018 đến 25/5/2018 với 17 tuần thực học (tiểu học) và 18 tuần thực học (THCS, THPT, GDTX).

Bến giảng năm học với các cấp học từ 26-31/5/2018.

Giám đốc Sở GD&ĐT có trách nhiệm theo dõi, chỉ đạo các cấp học, ngành học thực hiện nghiêm túc kế hoạch thời gian năm học 2017 - 2018; quyết định cho học sinh nghỉ học khi thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai và bố trí cho học sinh học bù; bố trí thời gian nghỉ cho giáo viên trong năm học.

Lập Phương