Bản in

Giáo dục

Thứ Bảy, 14/10/2017 14:30

TP Hồ Chí Minh chấn chỉnh lạm thu đầu năm học

Ảnh minh họaẢnh minh họa

GD&TĐ - Sở GD&ĐT gửi văn bản chấn chỉnh tình trạng lạm thu đầu năm học gửi Trưởng các phòng GD&ĐT, Hiệu trưởng trường THPT, Giám đốc trung tâm GDTX trên địa bàn.

Trong đó yêu cầu, đối với các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT, các đơn vị tổ chức thu học phí và các khoản thu khác đúng theo quy định tại các văn bản hướng dẫn 2948/GDĐT-KHTC ngày 15/8/2017 của Sở GD&ĐT, hướng dẫn Liên Sở số 3204/HDLS-GDĐT-TC ngày 21/9/2016 về hướng dẫn thu, sử dụng học phí và các khoản thu khác năm học 2017-2018 của các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn thành phố.

Tổ chức thu các khoản thu thỏa thuận theo đúng quy định tại Công văn số Công Văn 3234/GDĐT-KHTC ngày 7/9/2017 về hướng dẫn khung mức thu đối với các khoản thu thỏa thuận cho các đơn vị trực thuộc Sở năm học 2017-2018.

Các đơn vị không được tổ chức thu các khoản thu nằm ngoài hướng dẫn và không được tổ chức thu vượt khung mức thu đã quy định.

Đối vói các phòng GD&ĐT, Sở GD&ĐT TP HCM yêu cầu căn cứ các hướng dẫn của Liên Sở GD&ĐT, Sở Tài chính về thu các khoản thu học phí và thu khác, khung mức thu đối với các khoản thu thỏa thuận năm học 2017-2018 do UBND quận, huyện duyệt thực hiện việc kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện tại các đơn vị thuộc các cấp học quận, huyện quản lý.

Báo tình hình về công tác thu đầu năm của các trường thuộc quận, huyện quản lý gửi về Sở trước ngày 30/10/2017

Liên quan đến phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh, Sở GD&ĐT TP HCM nêu rõ: Căn cứ Công văn 2901/GDĐT-CTTT của Sở về định hướng một số nội dung trọng tâm trong cuộc họp cha mẹ học sinh đầu năm học 2017-2018, các đơn vị thực hiện tốt việc phối họp với Ban đại diện cha mẹ học sinh theo đúng tinh thần Thông tư 55/2011/TT- BGDĐT của Bộ GD&ĐT.

Đối với việc tổ chức vận động tài trợ, các đơn vị nghiên cứu và thực hiện đúng theo Thông tư 29/2012/TT-BGDĐT ngày 10/9/2012 của Bộ GD&ĐT quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; Chỉ thị 14/2013/CT-UBND của UBND thành phố về quản lý các nguồn tài trợ cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Lập Phương

Tin tiêu điểm