Bản in

Giáo dục

Thứ Bảy, 25/2/2017 15:07

TP HCM tổ chức khảo sát học sinh lớp 7

TP HCM tổ chức khảo sát học sinh lớp 7

GD&TĐ - Sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh vừa có văn bản về việc tổ chức khảo sát học sinh lớp 7 cấp THCS của thành phố năm học 2016 – 2017.

Mục đích nhằm khảo sát kiến thức cơ bản và năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn cuộc sống của học sinh lớp 7 qua một số môn học trong quá trình thực hiện đổi mới dạy học ở nhà trường phổ thông.

Đánh giá mặt bằng chung về tri thức và năng lực học tập, vận dụng của học sinh thành phố ở cấp THCS qua một số môn học.

Đối tượng khảo sát: từ 40% - 50% học sinh lớp 7 tại các trường THCS công lập và ngoài công lập của thành phố.

Nội dung khảo sát là kiến thức và năng lực vận dụng của học sinh lớp 7 qua các môn Sinh học và Vật lý (chủ yếu theo chương trình THCS đến thời điểm khảo sát)

Mỗi học sinh lớp 7 làm 1 bài trắc nghiệm khách quan gồm 40 câu trong thời gian 45 phút.

Học sinh thực hiện bài khảo sát trực tuyến trên cổng thông tin điện tử httt.hcm.edu.vn theo ca khảo sát qui định.

Thời gian khảo sát vào ngày 10/3/2017.

Lập Phương

Tin tiêu điểm