Bản in

Giáo dục

Thứ Hai, 27/3/2017 14:07

TP HCM: Thí sinh tự do ĐKDT tại trung tâm GDTX quận, huyện nơi cư trú

TP HCM: Thí sinh tự do ĐKDT tại trung tâm GDTX quận, huyện nơi cư trú

GD&TĐ - Sở GD&ĐT TP HCM hướng dẫn thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2017.

Theo hướng dẫn này, thí sinh tự do (đã tốt nghiệp hoặc chưa tốt nghiệp trung học phổ thông những năm trước) đăng ký dự thi tại trung tâm giáo dục thường xuyên quận, huyện nơi cư trú.

Các trường phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên cần hướng dẫn và tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh đăng ký dự thi nhưng phải kiểm tra cẩn thận hồ sơ khi nhận.

Hiệu trưởng trường phổ thông chịu trách nhiệm tổ chức hướng dẫn thí sinh điền vào Phiếu đăng ký dự thi trung học phổ thông quốc gia và xét tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2017 đầy đủ và đúng các thông tin; rà soát hồ sơ đăng ký xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông để đảm bảo độ chính xác của các thông tin thí sinh điền vào Phiếu đăng ký xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông, đặc biệt là thông tin về diện ưu tiên để được cộng điểm ưu tiên (nếu có);

Có những biện pháp tích cực nhắc nhở thí sinh nộp các loại giấy chứng nhận để được hưởng cộng điểm khuyến khích (nếu có); xem xét và quyết định điều kiện dự thi của thí sinh, quyết định không cho thí sinh dự thi nếu không đủ điều kiện và hồ sơ hợp lệ; đồng thời thông báo trực tiếp cho thí sinh và phụ huynh bằng văn bản chậm nhất trước ngày thi 20 ngày. Lưu ý: tuyệt đối không tiếp nhận hồ sơ không hợp lệ.

Hiệu trưởng trường phổ thông là đơn vị đăng ký dự thi phải chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất và trang thiết bị cần thiết cho việc đăng ký dự thi; tổ chức kiểm tra chéo thông tin thí sinh đăng ký dự thi, đăng ký xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông, đặc biệt lưu ý các thông tin về diện ưu tiên, điểm khuyến khích trong xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông.

Chấm dứt hiện tượng bổ túc hồ sơ sau thời hạn quy định. Cán bộ, giáo viên nhận hồ sơ để thất lạc, ảnh hưởng đến quyền lợi người học cần phải xử lý theo Quy chế thi. Việc tiếp nhận các loại giấy chứng nhận được hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích,… của người học cần quy định chặt chẽ, có ký nhận trong sổ sách…

Lập Phương

Tin tiêu điểm