Bản in

Giáo dục

Thứ Hai, 24/7/2017 16:49

TP HCM: Hướng dẫn thực hiện xây dựng trường tiểu học tiên tiến

TP HCM: Hướng dẫn thực hiện xây dựng trường tiểu học tiên tiến

GD&TĐ - Sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh có văn bản hướng dẫn một số vấn đề trọng tâm trong quá trình thực hiện đề án xây dựng trường tiên tiến theo xu thế hội nhập khu vực và quốc tế tại các trường tiểu học trong thành phố.

Trong văn bản này, Sở GD&ĐT yêu cầu phòng GD&ĐT các quận, huyện tạo điều kiện cho các trường tiên tiến, theo xu thế hội nhập khu vực và quốc tế thực hiện việc tuyển sinh được thuận lợi và phù hợp (tuyển theo địa bàn quận, nhận ngay học sinh đến đăng ký từ đợt đầu, hướng dẫn phụ huynh học sinh trong quận liên hệ với nhà trường...)

Lưu ý đến đội ngũ, bổ sung biên chế CB-GV-CNV cho nhà trường. Bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ giáo viên, tạo điều kiện cho các trường được giao lưu, tham quan học tập với các trường bạn trong và ngoài nước;

Hỗ trợ việc tu bổ, trang bị cơ sở vật chất, tạo điều kiện cho các trường thực hiện tăng cường trang thiết bị hiện đại, phối hợp các đơn vị khác triển khai các nội dung hoạt động...

Đối với các trường đang xây dựng trường tiên tiến hội nhập, một trong những lưu ý của Sở GD&ĐT là không nên quá chú trọng phải trang bị các thiết bị hiện đại ngay một lúc mà cần tập trung vào chất lượng giảng dạy và hoạt động giáo dục đạt hiệu quả cao.

Bên cạnh đó, tập trung nâng cao chất lượng dạy học, trình độ cho giáo viên và học sinh. Đẩy mạnh việc đổi mới phương pháp dạy học, tổ chức các hoạt động giáo dục theo hướng phát triển năng lực cho học sinh...

Lập Phương