Bản in

Giáo dục

Thứ Ba, 14/3/2017 14:20

TP HCM hướng dẫn kiểm tra học kỳ II ở THPT

TP HCM hướng dẫn kiểm tra học kỳ II ở THPT

GD&TĐ - Sở GD&ĐT ban hành hướng dẫn kiểm tra học kỳ II năm học 2016 - 2017.

 Theo hướng dẫn này, Trường ra đề và tổ chức kiểm tra chung cho các môn học ở các khối lớp: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân, Ngoại ngữ, Toán học, Vật lý, Hoá học, Sinh học. Các môn học còn lại, có thể tổ chức kiểm tra tại lớp, theo hình thức tự luận.

Khung thời gian kiểm tra từ ngày 20/4/2017 đến ngày 10/5/2017 (trừ các ngày nghỉ lễ và chủ nhật).

Đối với lớp 10, 11: Đề kiểm tra học kỳ các môn theo hình thức tự luận. Riêng môn ngoại ngữ có kết hợp giữa trắc nghiệm khách quan và tự luận. Môn Tiếng Anh có phần nghe; phần trắc nghiệm khách quan chiếm 60%, phần tự luận (điền từ, dạng thức từ, viết lại câu...) chiếm 40%.

Đối với lớp 12: Môn Ngữ văn - một đề kiểm tra theo hình thức tự luận chung cho toàn trường.

Môn Tiếng Anh: một đề kiểm tra chung cho toàn trường gồm cả hai hình thức trắc nghiệm khách quan bốn lựa chọn và tự luận, trong đó phần trắc nghiệm khách quan gồm 40 câu, phần tự luận gồm 10 câu (5 câu dạng thức từ, 5 câu viết lại câu).

Môn Toán: một đề kiểm tra chung cho toàn trường theo hình thức trắc nghiệm khách quan bốn lựa chọn kết hợp với tự luận theo nội dung chung của chương trình chuẩn và nâng cao, thực hiện theo 1 trong 2 phương án sau:

Bài kiểm tra trắc nghiệm khách quan phối hợp chung với tự luận, gồm hai phần. Phần 1 gồm 30 câu trắc nghiệm khách quan chiếm 60% tổng điểm bài kiểm tra, có 60% cơ bản (18 câu) và 40% phân hoá (12 câu), mức độ phân hoá tuỳ theo trình độ chung của học sinh trong nhà trường.

Phần 2 là lời giải của từ 20% đến 25% số câu được quy định trong bài kiểm tra (học sinh trình bày ngắn gọn các công thức sử dụng, giải thích, biện lu ận, tính toán. ). Học sinh làm bài kiểm tra trong 90 phút.

Bài kiểm tra trắc nghiệm khách quan độc lập với tự luận, gồm hai phần. Phần 1 gồm 30 câu trắc nghiệm khách quan chiếm 60% tổng điểm bài kiểm tra, có 60% cơ bản (18 câu) và 40% phân hoá (12 câu), mức độ phân hoá tuỳ theo trình độ chung của học sinh trong nhà trường, thực hiện trong thời gian 60 phút.

Phần 2 gồm một số câu hỏi tự luận ngắn độc lập với phần 1, thực hiện trong thời gian 30 phút. Học sinh làm bài kiểm tra thành hai giai đoạn riêng biệt: nộp phiếu trả lời trắc nghiệm khi hết thời gian dành cho phần 1 rồi mới nhận đề và làm tiếp phần kiểm tra tự luận.

Các môn kiểm tra chung còn lại của trường về khoa học tự nhiên (Vật lí, Hoá học , Sinh học) và khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân): theo hình thức trắc nghiệm khách quan kết hợp với tự luận, thực hiện theo 1 trong 2 phương án sau:

Bài kiểm tra trắc nghiệm khách quan phối hợp chung với tự luận, gồm hai phần. Phần 1 gồm 24 câu trắc nghiệm khách quan chiếm 60% tổng điểm bài kiểm tra, có 60% cơ bản (14 hoặc 15 câu) và 40% phân hoá (10 hoặc 9 câu), mức độ phân hoá tuỳ theo trình độ chung của học sinh trong nhà trường.

Phần 2 là lời giải của từ 20% đến 25% số câu được quy định trong bài kiểm tra (học sinh trình bày ngắn gọn các công thức sử dụng, giải thích, biện luận, tính toán. ). Học sinh làm bài kiểm tra trong 50 phút.

Bài kiểm tra trắc nghiệm khách quan độc lập với tự luận, gồm hai phần. Phần 1 gồm 24 câu trắc nghiệm khách quan chiếm 60% tổng điểm bài kiểm tra, có 60% cơ bản (14 hoặc 15 câu) và 40% phân hoá (10 hoặc 9 câu), mức độ phân hoá tuỳ theo trình độ chung của học sinh trong nhà trường, thực hiện trong thời gian 30 phút. Phần 2 gồm một số câu hỏi tự luận ngắn độc lập với phần 1, thực hiện trong thời gian 20 phút.

Lập Phương

Tin tiêu điểm