Bản in

Giáo dục

Thứ Năm, 21/12/2017 09:47

TP HCM: Ghi nhận kết quả bồi dưỡng để đưa vào hồ sơ chuyên môn của giáo viên

TP HCM: Ghi nhận kết quả bồi dưỡng để đưa vào hồ sơ chuyên môn của giáo viên

GD&TĐ -Sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh ban hành kế hoạch tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2018.

Nội dung đào tạo, bồi dưỡng gồm: Nhóm kiến thức pháp luật, lý luận chính trị, quản lý hành chính nhà nước; nhóm kiến thức kỹ năng lãnh đạo, quản lý; nhóm kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ; nhóm kiến thức ngoại ngữ, tin học.

Sở GD&ĐT yêu cầu phòng GD&ĐT là cơ quan thường trực ban chỉ đạo bồi dưỡng giáo viên quận, huyện, chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cho cán bộ quản lý và giáo viên, nhân viên; tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo bồi dưỡng giáo dục tại địa phương theo kế hoạch được duyệt; xây dựng đội ngũ cốt cán tại địa phương để hỗ trợ và tổ chức thực hiện đào tạo bồi dưỡng giáo viên theo kế hoạch và chỉ đạo của Sở.

Đảm bảo các điều kiện về kinh phí, cơ sở vật chất, tài liệu, trang thiết bị phục vụ công tác đào tạo bồi dưỡng theo quy định.

Các trường THPT, Trung tâm GDTX, trường CĐ và TCCN và các đơn vị trực thuộc Sở: Xây dựng kế hoạch cụ thể, dự kiến danh sách học viên tham gia từng lớp; tạo mọi điều kiện thuận lợi và huy động toàn bộ giáo viên, CBQL tham gia học tập các chương trình, loại hình bồi dưỡng theo kế hoạch của Sở GD&ĐT.

Theo dõi, đôn đốc và quản lý việc học tập bồi dưỡng, kịp thời khen thưởng hoặc xử lý đối với giáo viên, CBQL tham gia tốt hoặc chưa tốt các chương trình bồi dưỡng giáo dục. Ghi nhận kết quả bồi dưỡng để đưa vào hồ sơ chuyên môn của giáo viên trong quá trình công tác giảng dạy tại đơn vị.

Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, kinh phí, thiết bị và thời gian để giáo viên, CBQL tham gia có chất lượng các hoạt động đào tạo bồi dưỡng. Tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm công tác đào tạo bồi dưỡng của đơn vị theo quy định.

Lập Phương