Bản in

Giáo dục

Thứ Năm, 2/1/2014 20:53

TP HCM: Dành trên 2,2 tỷ nâng trình độ giáo viên

TP HCM: Dành trên 2,2 tỷ nâng trình độ giáo viên

GD&TĐ - Giai đoạn 2013 – 2015, TP Hồ Chí Minh dành trên 2,2 tỷ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.
Ưu tiên chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo bồi dưỡng hàng năm đối với các trường, các TTGDTX thuộc khu vực ngoại thành của thành phố.
Phấn đấu đến năm 2015, nâng chuẩn về chuyên môn của cán bộ quản lý trường CĐ, TCCN đạt trình độ tiến sĩ là 8% (hiện tại chiếm 5.51%); đạt trình độ thạc sĩ là 50% (hiện tại chiếm 35.9%); tỷ lệ nâng chuẩn về chuyên môn của giáo viên đạt trình độ tiến sĩ là 5% (hiện tại chiếm 3.44%), đạt trình độ thạc sĩ là 50% (hiện tại chiếm 21.99%).
Đối với các TTGDTX, phấn đấu tỷ lệ 2% tiến sĩ và 20% thạc sĩ với cán bộ quan lý và 0,5% tiến sĩ, 12% thạc sĩ với giáo viên.
Các trường THPT, tỷ lệ nâng chuẩn về chuyên môn của cán bộ quản lý đạt trình độ tiến sĩ là 4% (hiện tại chiếm 2.7%), đạt trình độ thạc sĩ là 33% (hiện tại chiếm 26.4%). Với giáo viên, tỷ lệ tiến sĩ là 0.3% (hiện tại chiếm 0.2%), thạc sĩ là 12% (hiện tại chiếm 10.9%).
Cũng năm 2015, phấn đấu tất cả giáo viên Tiếng Anh các bậc học đều đạt chuẩn theo khung đánh giá năng lực ngôn ngữ của Cộng đồng chung Châu Âu (CEFR) hoặc tương đương theo đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 - 2020”.

Lập Phương