Bản in

Giáo dục

Thứ Hai, 7/10/2019 16:01

Phú Thọ:

Tổ chức phong trào thi đua về văn hóa công sở cho cán bộ, giáo viên

Ảnh minh họa/internetẢnh minh họa/internet

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Phú Thọ xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” trong ngành Giáo dục tỉnh giai đoạn 2019-2025.

Theo kế hoạch, tiêu chuẩn thi đua đối với tập thể gồm: Tham mưu xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản chỉ đạo, lãnh đạo quản lý, điều hành trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và các văn bản quy định về văn hóa công sở của cơ quan, đơn vị;

Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, công khai, minh bạch, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết công việc tai cơ quan, đơn vị. Ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan, đơn vị;

Xây dựng và giữ gìn cơ quan, đơn vị văn minh, hiện đại, đảm bảo môi trường xanh, sạch, đẹp;

Tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả bám sát các nhiệm vụ chính trị trọng tâm và tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị để thu hút, tập hợp sự tham gia của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tiêu chuẩn thi đua đối với đối với cá nhân gồm: Chấp hành nghiêm túc kỷ cương, kỷ luật hành chính; xóa bỏ tính chậm chễ trong giải quyết công việc mỗi cán bộ công chức, viên chức, thực hành làm hết giờ và làm hết việc;

Tinh thần, thái độ, tác phong chuyên nghiệp, tận tụy, nghiêm túc, chuẩn mực, trách nhiệm trong hành xử và thực thi nhiệm vụ. Thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện chuẩn mực về đạo đức, lối sống;

Trang phục lịch sự, gọn gàng, phù hợp với tính chất công việc; tham gia đầy đủ, tích cực các hoạt động và phong trào thi đua do cơ quan, đơn vị phát động, tổ chức.

Kết quả triển khai tổ chức thực hiện phong trào thi đua là một nội dung quan trọng để đánh giá thi đua và xem xét đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng cho tập thể, cá nhân thuộc và trực thuộc Sở theo quy định trong dịp bình xét tổng kết công tác thi đua hằng năm.

Đối với phòng GD&ĐT huyện, thành, thị và các cơ sở giáo dục, Sở GD&ĐT sẽ lồng ghép đánh giá việc thực hiện phong trào thi đua này với việc thực hiện phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” để đánh giá, xét khen thưởng thực hiện nhiệm vụ năm học.

Hải Bình