Bản in

Giáo dục

Thứ Năm, 9/3/2017 21:07

Tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân 2017 trong ngành Giáo dục

Tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân 2017 trong ngành Giáo dục

GD&TĐ - Bộ GD&ĐT vừa có văn bản yêu cầu các Sở GD&ĐT, các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng sư phạm hưởng ứng và triển khai tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2017.

Theo đó, nhấn mạnh việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của sự kiện này tới toàn thể cán bộ nhà giáo, học sinh, sinh viên tại cơ sở giáo dục của địa phương, đơn vị.

Phối hợp với ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các ngành, tổ chức đoàn thể, cơ quan trên địa bàn để thống nhất xây dựng kế hoạch, bố trí thời gian tổ chức triển khai Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân.

Huy động học sinh, sinh viên tích cực hưởng ứng và tham gia Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2017 của địa phương, đơn vị.

Khoảng thời gian tổ chức: Từ ngày 15 đến ngày 27/3/2017.

Lập Phương