Bản in

Giáo dục

Thứ Sáu, 24/3/2017 08:07

Tổ chức ít nhất một lần đối thoại nhà trường và học sinh trong năm học

Tổ chức ít nhất một lần đối thoại nhà trường và học sinh trong năm học

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Kiên Giang hướng dẫn tổ chức đối thoại trực tiếp giữa nhà trường và học sinh trong các trường THPT và trung tâm GDTX.

Theo đó, yêu cầu toàn bộ các trường THPT và các trung tâm GDTX trong tỉnh phải tổ chức được ít nhất một hoạt động đối thoại trực tiếp giữa nhà trường và học sinh trong năm học.

Hoạt động đối thoại phải được tổ chức trên tinh thần thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức và được chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc, thu hút được đông đảo học sinh tham gia phát biểu tích cực, sôi nồi.

Việc tổ chức tùy theo điều kiện thời gian của từng trường, đảm bảo không ảnh hưởng đến việc học tập của học sinh; khuyến khích tổ chức vào cuối học kỳ I.

Nội dung đối thoại do các đơn vị chủ động, có thể xem xét lựa chọn một số nội dung như: Báo cáo kết quả khảo sát nắm bắt tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của học sinh do các tổ chức đoàn thể, các tổ chuyên môn hoặc giáo viên chủ nhiệm thực hiện; đối thoại những vấn đề học sinh quan tâm...

Lập Phương