Bản in

Giáo dục

Thứ Tư, 13/12/2017 08:20

Hải Dương:

Tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tiểu học vào tháng 4/2018

Tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tiểu học vào tháng 4/2018

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Hải Dương ban hành kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tiểu học của tỉnh năm học 2017-2018.

Tham dự Hội thi là những giáo viên đang trực tiếp giảng dạy môn Thể dục, Âm nhạc và Mỹ thuật tại các trường tiểu học của tỉnh; đáp ứng các yêu cầu của Sở GD&ĐT.

Mỗi giáo viên phải tham gia dự thi 3 nội dung: Sáng kiến kinh nghiệm, bài kiểm tra năng lực, thực hành giảng dạy 2 tiết trong chương trình môn học tại thời điểm diễn ra Hội thi. Thời gian tố chức vào tháng 4/2018

Mục đích Hội thi nhằm tuyển chọn, công nhận và suy tôn giáo viên tiểu học đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh năm học 2017 - 2018; phát hiện, tuyên dương và nhân rộng những điển hình tiên tiến, góp phần thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua dy tốt - học tốt trong các trường tiểu học; tạo điều kiện để giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục phát triển năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm, tự học và sáng tạo.

Hội thi cũng là một trong những căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, nâng cao chất lượng đội ngũ, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Kết quả Hội thi là căn cứ để đánh giá, xếp loại thi đua các cá nhân, đơn vị.

Lập Phương