Bản in

Giáo dục

Thứ Bảy, 18/2/2017 12:31

Tổ chức học tập Quy chế thi THPT quốc gia 2017

Tổ chức học tập Quy chế thi THPT quốc gia 2017

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Khánh Hòa vừa có văn bản về tổ chức học tập Quy chế thi THPT quốc gia 2017 gửi các trường THPT, các trung tâm GDTX và hướng nghiệp, các cơ sở giáo dục có học sinh tham dự kỳ thi THPT quốc gia năm 2017.

Trong đó yêu cầu đăng tải lên cổng thông tin điện tử của đơn vị các văn bản về công tác thi 2017 để cán bộ, giáo viên, phụ huynh và học sinh tiện theo dõi.

Tổ chức cho cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh học tập Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT, Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT và Công văn 417/BGDĐT-KTKĐCLGD. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến quy chế để cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh và xã hội nhận thức đúng về những đổi mới của kỳ thi THPT quốc gia năm 2017; tích cực chuẩn bị mọi điều kiện để tổ chức tốt kỳ thi THPT quốc gia năm 2017.

Lưu ý với học sinh, khi đăng ký dự thi cần chú ý khai báo đầy đủ các thông tin trong Phiếu đăng ký dự thi, trong đó đặc biệt chú ý: Các thông tin cá nhân; đối tượng dự thi; đăng ký thi các bài thi/môn thi thành phần (các bài thi bắt buộc và các bài thi tự chọn); các chế độ ưu tiên, khuyến khích (nếu có); các bài thi sử dụng để xét tốt nghiệp THPT; các thông tin liên quan khác...

Các văn bản về công tác thi được đăng tải trên chuyên mục Thông tin thi, tuyển sinh 2017 của website Sở. Các đơn vị thường xuyên truy cập để cập nhật thông tin…

Lập Phương