Bản in

Giáo dục

Thứ Năm, 13/7/2017 14:01

Tỉnh vùng cao tích cực ứng dụng công nghệ trong giáo dục

Tỉnh vùng cao tích cực ứng dụng công nghệ trong giáo dục

GD&TĐ - Năm học 2016 – 2017, ngành GD&ĐT Cao Bằng đã nhận thấy để nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục thì vấn đề đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý giáo dục phải được đặt lên hàng đầu.

Bà Nguyễn Mai Phương - Phó Giám đốc phụ trách Sở GD&ĐT tỉnh Cao Bằng - chia sẻ: Năm học 2016-2017, Sở GD&ĐT đã tập trung nguồn lực tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học và cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin cho các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông để đạt yêu cầu tối thiểu thực hiện chương trình giáo dục, cải cách thủ tục hành chính trong giáo dục.

Cao Bằng cũng đặc biệt đầu tư nâng cấp, trang bị mới các phần mềm ứng dụng phục vụ cho quản lý, dạy và học, đặc biệt là học môn ngoại ngữ; Công tác duy trì và khai thác sử dụng có hiệu quả trang thông tin điện tử, bảo đảm hệ thống văn bản chỉ đạo, báo cáo, trao đổi thông tin nhanh chóng kịp thời chính xác. 2257/2446 giáo viên THCS; 834/855 giáo viên THPT đăng ký ứng dụng CNTT trong soạn giảng.

Ngành GD&ĐT cũng tiếp tục phối hợp với chi nhánh Viettel để nâng cấp các dịch vụ và sử dụng phần mềm SMAS; ứng dụng phần mềm trong công tác kế hoạch, phổ cập giáo dục, xoá mù chữ và công tác tổ chức, cán bộ, quản lý thi, quản lý học sinh.

Sở cũng đã đầu tư hệ thống truyền hình trực tuyến của Ngành với 15 điểm cầu, chỉ đạo đưa các cuộc hội nghị, tập huấn sang hình thức họp trực tuyến; triển khai việc sử dụng hệ thống quản lý văn bản đến tất cả các đơn vị trực thuộc, thực hiện giao dịch bằng văn bản điện tử trong toàn ngành qua hệ thống quản lý văn bản và hệ thống thư điện tử nội bộ của Ngành giáo dục.

Minh Châu