Bản in

Giáo dục

Thứ Năm, 14/9/2017 10:25

Tinh giảm nội dung quá khó, chưa thực sự cần thiết với HS tiểu học

Ảnh: Báo Hà GiangẢnh: Báo Hà Giang

GD&TĐ - Thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục là nội dung đầu tiên Sở GD&ĐT Hà Giang hướng dẫn Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 đối với cấp tiểu học.

Trong hướng dẫn này, Sở GD&ĐT yêu cầu tiếp tục chỉ đạo việc quản lí, tổ chức dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng và định hướng phát triển nắng lực học sinh.

Điều chỉnh nội dung dạy học môt cách hợp lí nhằm đáp ứng yêu cầu, mục tiêu giáo dục tiểu học, phù hợp với đối tượng học sinh các vùng miền.

Đồng thời, từng bước thực hiện đổi mới nội dung, phương pháp dạy học theo hướng phát triển năng lực của học sinh trên nguyên tắc: đảm bảo yêu cầu chuẩn kiến thức, kĩ năng và phù hợp điều kiện thực tế; rà soát, phát hiện, lược bớt những nội dung chồng chéo, trùng lặp giữa các môn học, giữa các khối lớp trong cấp học;

Tinh giảm các nội dung quá khó, chưa thực sự cần thiết đối với học sinh tiểu học; sắp xếp, điều chỉnh nội dung dạy học theo các chủ đề học tập phù hợp với đối tượng học sinh.

Không cắt xén cơ học mà tập trung vào đổi mới phương pháp dạy và học, đổi mới cách thức tổ chức các hoạt động giáo dục sao cho nhẹ nhàng, tự nhiên, hiệu quả nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh.

Lập Phương