Bản in

Giáo dục

Thứ Tư, 13/12/2017 08:21

Sơn La:

Tinh giảm nội dung dạy học vượt mức cần đạt về kiến thức, kỹ năng

Tinh giảm nội dung dạy học vượt mức cần đạt về kiến thức, kỹ năng

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Sơn La hướng dẫn thực hiện kế hoạch giáo dục và sơ kết học kỳ I cấp tiểu học, năm học 2017 – 2018.

Trong đó lưu ý việc chỉ đạo các trường tiểu học tiếp tục rà soát nội dung dạy học trong sách giáo khoa, tinh giảm những nội dung dạy học vượt quá mức độ cần đạt về kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục phổ thông hiện hành; điều chỉnh để tránh trùng lắp nội dung giữa các môn học, hoạt động giáo dục; bổ sung, cập nhật những thông tin phù hợp thay cho những thông tin cũ, lạc hậu; không dạy những nội dung ngoài sách giáo khoa vượt quá mức độ cần đạt về kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục phổ thông.

Hiệu trưởng các trường tiểu học chỉ đạo giáo viên tổ chức ôn tập, bồi dưỡng và kiểm tra, đánh giá đảm bảo chính xác, khách quan nhằm phản ánh đúng chất lượng dạy và học. Thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra định kì, xây dựng ma trận đề kiểm tra phù hợp mức độ nhận thức của học sinh theo vùng miền đảm bảo chuẩn kiến thức, kĩ năng và định hướng phát triển năng lực học sinh.

Cũng trong văn bản này, Sở GD&ĐT yêu cầu các trường thực hiện thống kê kết quả học kì I; thống kê chất lượng giáo dục; năng lực, phẩm chất và chất lượng học sinh.

Các phòng GD&ĐT chủ động chỉ đạo các trường tiểu học thực hiện chương trình học kỳ II ngay sau khi kết thúc chương trình học kỳ I.

Lập Phương