Giáo dục

Tiếp tục triển khai giải pháp giáo dục thông minh ở trường có điều kiện

HẢI BÌNH - 10:46 29/01/2020
Ảnh minh họa/internet Ảnh minh họa/internet

Cụ thể, với nội dung này, Sở GD&ĐT yêu cầu sử dụng hiệu quả dữ liệu ngân hàng câu hỏi, hệ thống đề thi và phần mềm thi trực tuyến cho giáo viên, học sinh ở các cơ sở đào tạo. Ứng dụng hệ thống dữ liệu câu hỏi của các môn học trong ngân hàng đề để ra đề kiểm tra, thi học kỳ.

Tiếp tục tập huấn, bồi dưỡng giáo viên trong việc ứng dụng CNTT để xây dựng giáo án điện tử, bài giảng tương tác, giáo án tích hợp. Sử dụng hiệu quả mô hình trường học kết nối đến các cơ sở giáo dục, giúp các cơ sở giáo dục có điều kiện giao lưu học tập kinh nghiệm ở các trường khác trên toàn quốc.

Đồng thời, triển khai, tổ chức cho học sinh tham gia các cuộc thi sáng tạo phần mềm, hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật, cuộc thi khoa học kĩ thuật dành cho học sinh trung học, hội thi sáng tạo thanh thiếu niên - nhi đồng, các giải pháp sáng tạo về ứng dụng CNTT vào quản lý và dạy học.

Tăng cường triển khai các giải pháp ứng dụng CNTT hỗ trợ các hoạt động dạy và học, kiểm tra đánh giá (kho học liệu số, ngân hàng câu hỏi, bài giảng e-learning, phần mềm thiết kế bài giảng điện tử, phần mềm mô phỏng, thí nghiệm ảo,…).

Sở GD&ĐT cũng yêu cầu tiếp tục xây dựng và hoàn thiện cổng thư viện số (giáo trình, bài giảng, học liệu số) liên thông, chia sẻ học liệu với các cơ sở giáo dục. Tiếp tục triển khai giải pháp trường học điện tử, lớp học điện tử (các giải pháp giáo dục thông minh) ở một số nhà trường có điều kiện nhằm ứng dụng những công nghệ tiên tiến, đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học, triển khai mô hình ứng dụng CNTT trong trường phổ thông theo hướng dẫn của Bộ GDĐT. Tiếp tục triển khai thực hiện đề án trường học tiên tiến, hiện đại…

Hải Bình

Bình luận của bạn đọc