Bản in

Giáo dục

Chủ Nhật, 19/11/2017 07:05

Ninh Thuận:

Tiếp tục kiểm tra và xử lý dứt điểm lạm thu

Ảnh minh họaẢnh minh họa

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Ninh Thuận vừa có văn bản về việc tiếp tục kiểm tra và xử lý dứt điểm những trường hợp lạm thu tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Sở GD&ĐT yêu cầu Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở tiếp tục triển khai việc tuyên truyền về các văn bản quy định của nhà nước về các khoản thu được phép thực hiện trong nhà trường; không được phép tự đặt ra các khoản thu trái quy định của pháp luật để phục vụ GD&ĐT;

Chỉ đạo các đơn vị, bộ phận trực thuộc chủ động tự thanh tra, kiểm tra các khoản thu, chi trong đơn vị và phạm vi địa phương; thực hiện nghiêm túc các quy định hiện hành.

Đồng thời, triển khai thực hiện tốt cơ chế thu, quản lý học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP, Quyết định số 69/2016/QĐ-UBND .

Triển khai việc công khai minh bạch các khoản thu chi tài chính tại các cơ sở giáo dục theo đúng quy định.

Về quản lý, sử dụng các khoản đóng góp tự nguyện cho các cơ sở GD&ĐT, Sở GD&ĐT yêu cầu các cơ sở giáo dục không được phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh để thu các khoản thu ngoài quy định.

Hiện nay, Bộ GD&ĐT đã hủy bỏ các nội dung hướng dẫn tại công văn số 6890/BGDĐT-KHTC ngày 18/10/2010. Vì vậy, các cơ sở GD&ĐT trên địa bàn tỉnh cần lưu ý trong quá trình triển khai, thực hiện các nội dung liên quan.

Sở GD&ĐT yêu cầu Thanh tra Sở chủ trì, phối hợp với phòng Kế hoạch và Tài chính tiếp tục có kế hoạch thanh, kiểm tra các cơ sở giáo dục thuộc các cấp học về các khoản thu trong nhà trường; triển khai thực hiện tốt các nội dung, yêu cầu tại Công văn số 3936/BGDĐT-TTr về việc hướng dẫn công tác thanh tra năm học 2017-2017;

Tổng hợp báo cáo tình hình triển khai và kết quả thực hiện công tác thanh tra năm học 2017-2018 trong toàn ngành, tham mưu lãnh đạo Sở báo cáo UBND tỉnh. Đề xuất xử lý những trường hợp thực hiện sai quy định của nhà nước về các khoản thu trong nhà trường. Thời gian hoàn thành báo cáo trước ngày 30/11/2017.

Lập Phương