Bản in

Giáo dục

Thứ Sáu, 10/11/2017 13:54

Tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

Ảnh minh họa/internetẢnh minh họa/internet

GD&TĐ - Sáng nay (10/11), Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 đã chính thức được Quốc hội thông qua, trong đó có nội dung về giáo dục và đào tạo; y tế...
Chỉ tiêu trong năm 2018: Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 58% - 60%, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo từ 03 tháng trở lên có chứng chỉ công nhận kết quả đào tạo đạt 23% - 23,5%.

Nghị quyết đã được Quốc hội thông qua, có nêu: Tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Đẩy mạnh giao quyền tự chủ cho các cơ sở giáo dục đại học, nghề nghiệp và công tác kiểm định chất lượng giáo dục.

Khuyến khích hợp tác giữa cơ sở đào tạo với cơ sở nghiên cứu và doanh nghiệp. Khuyến khích mạnh mẽ đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ.

Phát triển hiệu quả thị trường khoa học, công nghệ, coi doanh nghiệp là trung tâm đổi mới sáng tạo. Nâng cao hiệu quả dạy nghề, phát triển thị trường lao động. Thực hiện giải pháp về chuyển dịch lao động nông thôn gắn với giảm nghèo bền vững.

Triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương khóa XII về công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe và dân số trong tình hình mới. Có giải pháp thực hiện Đề án nâng cao tầm vóc và thể lực người Việt Nam.

Củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của y tế cơ sở, y tế dự phòng, chăm sóc sức khỏe ban đầu, ngăn chặn kịp thời dịch bệnh. Nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, chấn chỉnh quản lý dược, thực hiện hiệu quả đấu thầu thuốc tập trung.

Tiếp tục triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh, giảm quá tải bệnh viện tuyến trên; phát triển y tế ngoài công lập; điều chỉnh giá dịch vụ y tế gắn với lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân; chống lạm dụng, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế; nâng cao công tác thanh, kiểm tra hoạt động khám chữa bệnh, bảo đảm an toàn trong cơ sở khám chữa bệnh.

Mở rộng độ bao phủ, nâng cao tỷ lệ bảo hiểm y tế, tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân, nhất là học sinh, sinh viên, trẻ em dưới 6 tuổi; thực hiện các giải pháp mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm xã hội; nâng cao hiệu quả quản lý Quỹ bảo hiểm xã hội, bảo đảm công khai, minh bạch, bền vững; xử lý nghiêm những trường hợp người sử dụng lao động nợ, trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.

Thúc đẩy thực hiện pháp luật và mục tiêu bình đẳng giới để bảo đảm và nâng cao chất lượng bình đẳng giới. Triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 43/2017/QH14 của Quốc hội về đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2016-2020; tăng cường thanh tra, xử lý nghiêm các trường hợp làm hàng giả, hàng kém chất lượng ảnh hưởng đến sức khỏe, quyền lợi của người tiêu dùng.

Ngăn chặn việc lạm dụng rượu, bia, thuốc lá. Thực hiện tổng kết, đánh giá và có các giải pháp hiệu quả đối với mô hình cai nghiện ma túy cộng đồng.

Minh Phong