Bản in

Giáo dục

Thứ Bảy, 14/10/2017 11:46

Tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh về GD&ĐT tại Sơn La

Tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh về GD&ĐT tại Sơn La

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Sơn La gửi văn bản đến phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, các đơn vị trực thuộc Sở về việc tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh liên quan đến các hoạt động GD&ĐT trên địa bàn tỉnh.

Theo văn bản này, thời gian qua, việc tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh liên quan đến các hoạt động GD&ĐT của một số đơn vị giáo dục trên địa bàn tỉnh Sơn La đã tạo một kênh phản hồi thông tin rất hiệu quả, phát huy vai trò giám sát của người dân.

Qua việc xử lý các phản ánh, các đơn vị giáo dục đã kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh hoạt động chuyên môn, công tác quản lý tại các đơn vị, cơ sở giáo dục trên địa bàn; điều chỉnh công tác quản lý, tăng cường hiệu quả tham mưu đối với các cấp quản lý giáo dục.

Tuy nhiên, còn một số đơn vị giáo dục chưa tổ chức tốt việc tiếp nhận và xử lý thông tin kịp thời, còn để xảy ra những sự việc gây ảnh hưởng không tốt trong dư luận xã hội, đến chất lượng, hiệu quả công tác, đến uy tín của nhà trường, của công chức, viên chức trong ngành Giáo dục.

Nhằm tiếp nhận ý kiến đóng góp và tăng cường sự giám sát của xã hội đối với hoạt động GD&ĐT, góp phần hạn chế tiêu cực có thể nảy sinh trong công tác quản lý, hoạt động tại các địa phương và các cơ sở giáo dục, Sở GD&ĐT Sơn La đã có yêu cầu:

Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, các đơn vị trực thuộc Sở thông báo công khai địa chỉ cơ quan, địa chỉ thư tín, số điện thoại đường dây nóng, địa chỉ website, địa chỉ email trên cổng thông tin điện tử hoặc Trang tin điện tử (website) của cơ quan mình và niêm yết công khai tại trụ sở các cơ quan, đơn vị đế thực hiện việc tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của của phụ huynh, học sinh và người dân liên quan đến hoạt động GD&ĐT trên địa bàn.

Ngoài hình thức công khai nêu trên, các đơn vị có thể sử dụng các hình thức công khai khác tùy theo điều kiện từng cơ quan.

Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, các đơn vị trực thuộc Sở bố trí cán bộ tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị của phụ huynh, học sinh và người dân qua các hình thức công khai trên, vào sổ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị đồng thời nghiên cứu, đánh giá và phân loại các phản ánh, kiến nghị đó.

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh về Quy định phân cấp quản lý công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh; căn cứ chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của từng đơn vị, chủ động trả lời hoặc chủ trì, phối họp với các cơ quan, đơn vị liên quan đế xử lý, trả lời phản ánh, kiến nghị của phụ huynh, học sinh và người dân kịp thời, chính xác, đúng quy định.

Lập Phương