Bản in

Giáo dục

Thứ Ba, 14/1/2014 19:04

Tiền đề vững chắc cho đổi mới căn bản, toàn diện GD - ĐT

Bộ trưởng Phạm Vũ Luận phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ảnh: Đăng LươngBộ trưởng Phạm Vũ Luận phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ảnh: Đăng Lương

GD&TĐ - Sáng nay (14/1), Bộ GD&ĐT tổ chức Hội nghị đại biểu cán bộ công chức năm 2014. Những kết quả đã đạt được trong năm 2013 sẽ tạo tiền đề cho việc đổi mới căn bản, toàn diện GD - ĐT.
Bộ trưởng Phạm Vũ Luận dự và chỉ đạo Hội nghị.

Theo đánh giá của lãnh đạo Bộ GD&ĐT, trong điều kiện đất nước có nhiều khó khăn, nguồn lực còn hạn hẹp, được sự quan tâm, chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng và điều hành của lãnh đạo Bộ, những chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về lĩnh vực giáo dục và đào tạo, chương trình hành động, chỉ thị của Ngành, chương trình công tác của Bộ đã được quán triệt và thực thi có hiệu quả.

Cùng với việc đổi mới nhận thức và bằng hành động cụ thể đã từng bước triển khai trên thực tế việc đổi mới mô hình phát triển giáo dục đào tạo, chuyển từ quy mô và số lượng sang chất lượng và hiệu quả.

Công tác quản lý giáo dục có chuyển biến tích cực theo hướng chuẩn hoá; chủ động đổi mới công tác quản lý, tăng cường phân cấp cho địa phương và cơ sở đào tạo, tạo điều kiện để cơ sở đào tạo tự chủ, tự chịu trách nhiệm trước xã hội; tăng cường quản lý nhà nước theo hướng nâng cao chất lượng và hiệu quả.

Việc soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật được tiếp tục tập trung và coi trọng, đã ban hành một số văn bản quan trọng, tạo cơ sở pháp lý trong công tác quản lý ngành. Công tác thanh tra, kiểm tra tiếp tục được tăng cường. Công tác thi cử, đánh giá kết quả giáo dục, nội dung, phương pháp giảng dạy tiếp tục được đổi mới.

Công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi được quan tâm, coi trọng thực chất; các mô hình trường học mới, phương pháp dạy học tiên tiến được áp dụng và nhân rộng;

Công tác giáo dục mũi nhọn tiếp tục được quan tâm; khuyến khích học sinh phổ thông tham gia nghiên cứu khoa học; hệ thống mạng lưới các trung tâm giáo dục thường xuyên được củng cố và phát triển theo mô hình đa nhiệm vụ…

Những kết quả trên sẽ tạo tiền đề cho việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Những chuyển biến trong chỉ đạo, điều hành, phương pháp làm việc

Công tác chỉ đạo, điều hành và phương pháp làm việc trong cơ quan Bộ đã có có sự chuyển biến tốt; sự phối hợp giữa các đơn vị trong cơ quan Bộ và với các bộ, ngành ngày càng chặt chẽ, hiệu quả hơn.

Cùng với việc tranh thủ sự giúp đỡ của các cơ quan Đảng, Quốc hội, Chính phủ, sự phối hợp của các địa phương, bộ, Ngành và các cơ sở giáo dục..., Bộ GD&ĐT đã hoàn thành một số công việc có ý nghĩa quan trọng trước mắt cũng như lâu dài, tạo tiền đề triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI và các Nghị quyết khác của Đảng.

Cán bộ công chức, nhân viên và lao động hợp đồng cơ quan Bộ đã nỗ lực phấn đấu, phát huy khả năng chủ động, sáng tạo, với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, khắc phục mọi khó khăn, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong và ngoài Bộ triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung trong chương trình công tác năm của cơ quan, đơn vị;

Cùng đó, chấp hành nghiêm chỉnh Nghị quyết Hội nghị đại biểu cán bộ công chức cơ quan Bộ năm 2013; hoàn thành khối lượng lớn công việc, trong đó có không ít những việc đột xuất, đòi hỏi chất lượng cao…

Lãnh đạo Bộ GD&ĐT cùng toàn thể cán bộ, viên chức cơ quan Bộ tham dự Hội  nghị. Ảnh: Đăng Lương

7 nhiệm vụ trọng tâm năm 2014

Năm 2014, Bộ GD&ĐT đề ra 7 công việc trọng tâm như: Xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện GD - ĐT; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; Xây dựng và hoàn thiện hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 và các luật…

Đồng thời, Bộ GD&ĐT cũng đề ra nhiệm vụ và giải pháp thực hiện, tăng cường năng lực quản lý điều hành của cơ quan Bộ.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Bộ trưởng Phạm Vũ Luận nhấn mạnh: Thực hiện Nghị quyết đề ra tại Hội nghị này, tập thể cán bộ, công chức cơ quan Bộ phải đổi mới mạnh mẽ về nhận thức, tư duy; nhanh chóng cụ thể hóa, đưa các Nghị quyết của Trung ương vào cuộc sống. Cán bộ, công chức phải tự học, tự nghiên cứu, nhận thức đầy đủ các Nghị quyết, thông điệp; phải thay đổi cách tiếp cận vấn đề trong công việc;

Năm 2014, nhiều chủ trương, chính sách về GD&ĐT của Đảng và Nhà nước cùng các đề xuất đã được cụ thể hóa trong Đề án Đổi mới căn bản toàn diện GD&ĐT đã tạo được sự đồng thuận trong xã hội; Cùng đó, GD&ĐT được xã hội quan tâm sâu sắc hơn, được dành nhiều điều kiện ưu tiên để phát triển. Đây là những thuận lợi để ngành Giáo dục hoàn thành tốt nhiệm vụ đã đề ra.

Tại Hội nghị, Bộ GD&ĐT đã tặng Cờ Thi đua cho 6 tập thể và trao tặng các danh hiệu thi đua cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2013. 

Mỗi cán bộ, viên chức cơ quan Bộ GD&ĐT phải thắng được sức ỳ, để không còn những cản trở trong nỗ lực công tác, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần cùng toàn Ngành thực hiện từng bước đổi mới thành công GD - ĐT theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 8 khóa XI đã đề ra.

 Bộ trưởng Phạm Vũ Luận

Gia Hân - Bá Hải

Tin tiêu điểm