Bản in

Giáo dục

Chủ Nhật, 24/11/2013 16:24

Tiền bán trú THCS không quá 2,908 triệu đồng/năm học

Tiền bán trú THCS không quá 2,908 triệu đồng/năm học

UBND TP Hà Nội vừa thông qua quy định về các khoản thu, chi trong cơ sở giáo dục phổ thông công lập (trừ trường chất lượng cao).

UBND TP Hà Nội vừa thông qua quy định về các khoản thu, chi trong cơ sở giáo dục phổ thông công lập (trừ trường chất lượng cao).

Theo Quyết định số 51/2013/QĐ-UBND, tiền ăn được thu trên cơ sở thỏa thuận với cha mẹ học sinh, tiền chăm sóc bán trú không quá 150.000 đồng/tháng; trang thiết bị bán trú không quá 150.000 đồng/HS mầm non/năm học, không quá 100.000 đồng/HS tiểu học, trung học cơ sở/năm học.

Thu học 2 buổi/ngày: HS tiểu học không quá 100.000 đồng/tháng, HS trung học cơ sở không quá 150.000 đồng/tháng; thu học phẩm: Không quá 150.000 đồng/HS mầm non/năm học. Thu nước uống: HS tất cả các cấp học chỉ phải nộp không quá 12.000 đồng/HS/tháng.

Ngoài ra, nhà trường được huy động các khoản đóng góp tự nguyện để sửa chữa nhỏ hoặc mua sắm trang thiết bị theo nguyên tắc không ép buộc hay bình quân hóa mức đóng góp.

Như vậy, ngoài tiền ăn thỏa thuận, một học sinh mầm non tại trường bán trú công lập phải nộp không quá 1,758 triệu đồng/năm học; HS tiểu học nộp không quá 2,458 triệu đồng/năm học và HS trung học cơ sở nộp không quá 2,908 triệu đồng/năm học (chưa kể tiền đồng phục)

Theo CAND