Bản in

Giáo dục

Thứ Hai, 24/7/2017 16:52

Thừa Thiên Huế: Học sinh tựu trường vào 15/8

Thừa Thiên Huế: Học sinh tựu trường vào 15/8

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn áp dụng từ năm học 2017-2018.

Theo đó, thời gian tựu trường vào ngày 15/8 hằng năm và khai giảng vào ngày 5/9 hằng năm (một số trường học ở vùng trũng, địa bàn khó khăn có thể tựu trường sớm hơn nhưng không trước ngày 1/8 hằng năm).

Buổi học đầu tiên của học kỳ I vào ngày 20/8 hàng năm và kết thúc học kỳ I (hoàn thành chương trình giảng dạy và học tập) muộn nhất vào ngày 15/1 hằng năm, kết thúc học kỳ II muộn nhất vào ngày 25/5 hàng năm.

Kết thúc năm học muộn nhất vào ngày 30/5 hằng năm. Riêng khối lớp 12 của cấp THPT và hệ giáo dục thường xuyên phải hoàn thành chương trình giảng dạy năm học muộn nhất vào ngày 17/5 hằng năm.

Xét công nhận hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS hoàn thành trước ngày 15/6 hằng năm.

Hoàn thành công tác tuyển sinh các lớp đầu cấp học (Lớp 1, lớp 6 và lớp 10) phổ thông trước ngày 30/7 hằng năm.

Thi THPT quốc gia, thi học sinh giỏi quốc gia và thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia theo hướng dẫn hằng năm của Bộ GD&ĐT.

Thời gian thực học đối với các cấp học: Đảm bảo ít nhất 35 tuần thực học đối với cấp mầm non và tiểu học; 37 tuần thực học đối với cấp THCS và THPT; 32 tuần thực học với GDTX.

Thời gian nghỉ lễ, tết được thực hiện theo quy định của Luật Lao động và văn bản hướng dẫn hằng năm của UBND tỉnh.

Thời gian nghỉ hè đối với giáo viên: 2 tháng (bao gồm cả thời gian nghỉ được bố trí xen kẽ trong năm học theo đặc điểm cụ thể của từng ngành học).

Để đảm bảo thời gian thực học tối thiểu của cấp tiểu học theo quy định của Bộ trong năm là 35 tuần (học kỳ I là 18 tuần và học kỳ II là 17 tuần). Quy định thời gian nghỉ giữa các kỳ như sau :

Nghỉ giữa học kỳ I : 1 tuần; nghỉ giữa năm học (cuối học kỳ 1): 1 tuần; nghỉ giữa hợc kỳ II: 1 tuần.

Ngày tựu trường và ngày bắt đầu học kỳ hằng năm nếu trùng ngày chủ nhật thì có thể tổ chức trước hoặc sau 1 ngày để phù hợp với thực tế.

Lập Phương