Bản in

Giáo dục

Thứ Tư, 9/10/2013 09:20

Thừa Thiên Huế: Giám sát thực hiện Chương trình hành động về phát triển giáo dục - đào tạo và xây dựng đội ngũ trí thức

Thừa Thiên Huế: Giám sát thực hiện Chương trình hành động về phát triển giáo dục - đào tạo và xây dựng đội ngũ trí thức

(GD&TĐ) - Sáng 8/10, lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên - Huế làm việc với Sở GD&ĐT công bố Quyết định và kế hoạch giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chương trình hành động số 11-NQ/TU ngày 10/12/2002 của Tỉnh ủy (khóa XII) về phát triển giáo dục - đào tạo và thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về xây dựng đội ngũ trí thức đối với Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở GD&ĐT.

(GD&TĐ) - Sáng 8/10, lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên - Huế làm việc với Sở GD&ĐT công bố Quyết định và kế hoạch giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chương trình hành động số 11-NQ/TU ngày 10/12/2002 của Tỉnh ủy (khóa XII) về phát triển giáo dục - đào tạo và thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về xây dựng đội ngũ trí thức đối với Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở GD&ĐT.

 Đ/C Ngô Hòa, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh công bố kế hoạch giám sát.

Tại buổi làm việc, ông Ngô Hòa -  Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - đã công bố Quyết định thành lập Đoàn giám sát.

Theo đó, Đoàn gồm 8 thành viên do ông Ngô Hòa - Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm Trưởng đoàn.

Đoàn giám sát sẽ căn cứ Chương trình kiểm tra, giám sát của Tỉnh ủy năm 2013 và tình hình thực tế để xây dựng kế hoạch giám sát, tổ chức thực hiện nghiêm túc và báo cáo kết quả giám sát với Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Theo kế hoạch, thời gian giám sát sẽ được tiến hành từ 7 - 25/10 với 3 nội dung chính.

Một là, việc xây dựng kế hoạch tổ chức quán triệt, thực hiện Chương trình hành động số 11-NQ/TU của Tỉnh ủy (khóa XII) về phát triển GD-ĐT trên địa bàn tỉnh và việc phân công các đồng chí trong Đảng ủy, Ban GĐ Sở GD&ĐT chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các phòng, ban chuyên môn cấp dưới xây dựng kế hoạch quán triệt, thực hiện Nghị quyết Chương trình hành động số 11-NQ/TU của Tỉnh ủy (khóa XII).

Hai là, việc cụ thể hóa phương hướng phát triển giáo dục - đào tạo trong Nghị quyết Chương trình hành động số 11-NQ/TU của Tỉnh ủy (khóa XII) về phát triển GD&ĐT.

Ba là, việc tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm và báo cáo Ban TVTU về kết quả tổ chức thực hiện Nghị quyết Chương trình hành động số 11-NQ/TU của Tỉnh ủy (khóa XII). Qua giám sát nhằm đánh giá đúng ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm và dấu hiệu vi phạm (nếu có) của Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở GD&ĐT trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chương trình hành động số 11-NQ/TU ngày 10/12/2002 của Tỉnh ủy (khóa XII) về phát triển giáo dục - đào tạo và thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về xây dựng đội ngũ trí thức để kịp thời sửa chữa, uốn nắn và khắc phục.

 Thanh Huế