Giáo dục

Thiết kế Chương trình tiếng Khmer 7 năm

LẬP PHƯƠNG - 17:00 16/05/2014
Thiết kế Chương trình tiếng Khmer 7 năm

Đây là chương trình dạy học tiếng dân tộc thiểu số dành cho môn học tự chọn, áp dụng đối với học sinh dân tộc Khmer ở Việt Nam có nhu cầu học tiếng Khmer.

Chương trình dạy theo bộ chữ cổ truyền của dân tộc Khmer, thiết kế thành 7 năm học, chia tlàm 3 giai đoạn:

Giai đoạn 1: Năm thứ nhất và năm thứ hai với mục tiêu học sinh đạt kỹ năng nghe, nói vững chắc; đạt kỹ năng đọc, viết cơ bản.

Giai đoạn 2: Năm thứ ba và năm thứ tư với mục tiêu học sinh đạt kỹ năng nghe, nói thành thạo; đạt kỹ năng đọc, viết vững chắc.

Giai đoạn 3: Năm thứ năm, năm thứ sáu và năm thứ bảy với mục tiêu học sinh đạt kỹ năng đọc, viết thành thạo.

Chương trình cung cấp kiến thức và kĩ năng ngôn ngữ thông qua hệ thống đơn vị bài học phân chia theo các phân môn Học vần, Tập đọc, Kể chuyện, Tập viết, Chính tả, Luyện từ và câu, Tập làm văn.

Mỗi đơn vị bài học gồm các phần: Rèn luyện kỹ năng ngôn ngữ (nghe, nói, đọc, viết), triển khai nội dung kiến thức, vận dụng kiến thức và kỹ năng vào thực hành giao tiếp.

Ngữ liệu được xây dựng theo các chủ điểm: Bản thân, gia đình, trường học, thiên nhiên, đất nước, văn hóa dân tộc. Ngữ liệu phù hợp với tâm lý, tình cảm, nhận thức, văn hóa của học sinh dân tộc Khmer ở Việt Nam.

Nguồn ngữ liệu được lấy chủ yếu từ văn học dân gian và các sáng tác của người Khmer phản ánh đời sống vật chất và tinh thần của người Khmer Nam Bộ. Ngoài ra, nguồn ngữ liệu còn sử dụng một số tác phẩm văn học tiêu biểu của các dân tộc khác trên đất nước Việt Nam.

Theo dự thảo, học sinh hoàn thành chương trình tiếng Khmer cấp tiểu học và cấp trung học cơ sở, có kết quả kiểm tra cuối cùng đạt điểm 5 trở lên được xét cấp chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số theo quy định.

Cơ sở giáo dục có khả năng bố trí thời gian thực hiện chương trình môn Tiếng Khmer đảm bảo dung lượng thiết kế là 140 tiết /năm học. Cấp tiểu học thực hiện hoàn thành giai đoạn 1 và giai đoạn 2, cấp trung học cơ sở thực hiện hoàn thành giai đoạn 3 của chương trình.

Lập Phương

Bình luận của bạn đọc