Giáo dục

Thiết kế chương trình dựa trên đánh giá năng lực và nhu cầu bồi dưỡng của giáo viên

MINH HUỆ - 12:14 14/10/2017
Thiết kế chương trình dựa trên đánh giá năng lực và nhu cầu bồi dưỡng của giáo viên

Hội thảo, tập huấn có sự tham gia của 130 đại biểu thuộc 8 trường Đại học sư phạm, 11 Sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị quản lí, nghiên cứu thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tại đây, các đại biểu đã tập trung góp ý cho các phiếu hỏi, phương thức tổ chức khảo sát thu thập thông tin, nhập và xử lí số liệu sao cho thu thập được thông tin khách quan và chính xác nhất, phù hợp với tâm lí cung cấp thông tin của các đối tượng trong phạm vi mẫu điều tra đại diện cho các cấp học, các địa bàn trên cả nước.

Hội thảo, tập huấn cũng bàn thảo về nội dung chương trình bồi dưỡng sẽ được thiết kế dựa trên dữ liệu khảo sát năng lực, nhu cầu bồi dưỡng, đáp ứng nhu cầu phát triển năng lực nghề nghiệp của giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông theo các năng lực của chuẩn nghề nghiệp, chuẩn hiệu trưởng.


Hội thảo, tập huấn trong đợt được tổ chức tại Hà Hội. 

Để có thể thu thập được những dữ liệu chính xác, chân thực và khách quan, với sự hỗ trợ kĩ thuật của các tư vấn WB (ngân hàng thế giới) và trong nước, Ban Quản lý Chương trình ETEP đã phối hợp Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và Học viện Quản lý giáo dục xây dựng bộ công cụ đánh giá năng lực và nhu cầu bồi dưỡng của giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông với cách tiếp cận hiện đại về đánh giá năng lực và nhu cầu người học.

Việc thiết kế thang đo của bộ công cụ dựa trên các năng lực của giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông theo các chuẩn nghề nghiệp sửa đổi, chú trọng những năng lực cốt lõi, cần thiết nhất của giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông trong bối cảnh triển khai đổi mới giáo dục, đổi mới chương trình giáo dục phổ thông.

Bộ công cụ sẽ thu thập thông tin ở 3 lĩnh vực chính: Năng lực thực tại của giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục theo chuẩn nghề nghiệp; Nhu cầu bồi dưỡng của giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện nhiệm vụ đổi mới giáo dục và chương trình giáo dục phổ thông và thực trạng điều kiện học tập, bồi dưỡng của cá nhân và nhà trường.

Bộ công cụ sau khi hoàn thiện, sẽ được các trường Đại học sư phạm trong Chương trình ETEP sử dụng để khảo sát, đánh giá năng lực, nhu cầu bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông tại 11 tỉnh/thành phố đại diện các vùng miền, được trông đợi sẽ mang lại thông tin chính xác, tin cậy làm cơ sở cho việc thiết kế chương trình và tổ chức các khóa bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông - một kết quả quan trọng của Chương trình ETEP.

Từ kết quả khảo sát, Chương trình ETEP sẽ xây dựng các chương trình bồi dưỡng thực sự sát hợp với người học. Những giáo viên và cán bộ quản lý có năng lực ở bậc cao sẽ được lựa chọn để tập huấn giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán. Các giáo viên và cán bộ quản lý còn hạn chế về những năng lực nào sẽ lựa chọn các nội dung phù hợp để tham gia các khóa bồi dưỡng do ETEP tổ chức.

Cụ thể sắp tới đây, trên 850.000 giáo viên và 70.000 cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông trên toàn quốc sẽ được bồi dưỡng, phát triển năng lực theo phương thức trực tuyến kết hợp với bồi dưỡng trực tiếp truyền thống trong khuôn khổ Chương trình phát triển các trường sư phạm.

Theo Minh Huệ
Bộ GD&ĐT

Bình luận của bạn đọc