Bản in

Giáo dục

Thứ Sáu, 26/2/2016 20:59

Thí sinh chỉ xét tốt nghiệp có thể cùng thi ở cụm đại học

Thí sinh chỉ xét tốt nghiệp có thể cùng thi ở cụm đại học

GD&TĐ - Bộ GD&ĐT  vừa có văn bản đề nghị các Sở GD&ĐT và Cục Nhà trường căn cứ điều kiện thực tế báo cáo UBND tỉnh/thành phố, Bộ Tổng Tham mưu (Bộ Quốc phòng) để quyết định phương án tổ chức cụm thi THPT quốc gia 2016 của đơn vị mình.

Yêu cầu là tạo thuận lợi nhất cho việc dự thi của thí sinh và đảm bảo nghiêm túc, an toàn, tiết kiệm.

Theo đó: Các Sở GD&ĐT có thể tổ chức cho các thí sinh dự thi chỉ để xét công nhận tốt nghiệp THPT cùng thi tại cụm thi ĐH trên địa bàn tỉnh hoặc tổ chức tại tỉnh 1 cụm thi tốt nghiệp;

Cục Nhà trường có thể tổ chức cho các thí sinh dự thi chỉ để xét công nhận tốt nghiệp THPT cùng thi tại cụm thi tốt nghiệp, tại cụm thi ĐH trên địa bàn nơi thí sinh đóng quân hoặc tổ chức 1 cụm thi tốt nghiệp do Cục Nhà trường chủ trì.

Bộ GD&ĐT đề nghị các đơn vị nghiên cứu, triển khai nội dung công văn này và gửi báo cáo phương án tổ chức cụm thi về Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục trước ngày 5/3/2016.

Lập Phương