Bản in

Giáo dục

Thứ Hai, 21/10/2013 20:31

Thí điểm phát triển Chương trình Giáo dục nhà trường phổ thông theo định hướng nâng cao năng lực HS

Thí điểm phát triển Chương trình Giáo dục nhà trường phổ thông theo định hướng nâng cao năng lực HS

Ngày 21/10, Bộ GD&ĐT, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam đã tổ chức Hội thảo Thí điểm phát triển Chương trình Giáo dục nhà trường phổ thông tại trường THCS, THPT Thực nghiệm.

Ngày 21/10, Bộ GD&ĐT, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam đã tổ chức Hội thảo Thí điểm phát triển Chương trình Giáo dục nhà trường phổ thông tại trường THCS, THPT Thực nghiệm.

DSC08144(1).JPG
DSC08144(1).JPG

Vấn đề phát triển chương trình nhà trường đã được tiến hành ở nhiều quốc gia, thực hiện sự phân cấp trong phát triển chương trình, tăng cường tính dân chủ. Trong 2013, Bộ GD&ĐT đã có công văn hướng dẫn 791/HD-BGDĐT về Thí điểm phát triển chương trình giáo dục nhà trường theo định hướng phát triển năng lực HS góp phần cho đổi mới Chương trình và SGK phổ thông sau năm 2015. Hiện nay các trường THCS và THPT Thực nghiệm đã và đang triển khai phát triển chương trình nhà trường (CTNT).

Tại Hội thảo đại diện lãnh đạo của hai trường THCS và THPT Thực nghiệm đã chia sẻ những khó khăn, thuận lợi và những công việc mà các nhà trường đã và đang tiến hành nhằm thức đẩy việc thí điểm phát triển Chương trình Giáo dục nhà trường phổ thông. 

Phát triển CTNT là quá trình cụ thể hóa làm chương trình chung quốc gia phù hợp với thực tiễn của địa phương trên cơ sở đảm bảo yêu cầu chung của Chương trình quốc gia; Lựa chọn xây dựng nội dung và xác định cách thức thực hiện phản ánh đặc trưng và phù hợp với thực tiễn nhà trường nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của người học, thực hiện có hiệu quả mục tiêu giáo dục.

Theo đó các nhà trường đã thực hiện 4 nhiệm vụ: Xây dựng kế hoạch thí điểm phát triển Chương trình Giáo dục nhà trường phổ thông; Điều chỉnh cấu trúc nội dung dạy học và xây dựng kế hoạch giáo dục trong từng môn học; Đổi mới phương pháp và hình thức tổ chức giáo dục; Đổi mới kiểm tra đánh giá.

Tại Hội thảo đại diện hai trường cũng đã đưa ra những kiến nghị như: GV của nhà trường cần được tạo điều kiện tham dự chính thức các lớp tập huấn trong đề án để được cấp nhật thông tin và thực hiện tốt nhiệm vụ thí điểm; Cần có cơ chế để CBNC hỗ trợ GV trong việc thiết kế bài giảng nhằm thực hiện các nhiệm vụ thí điểm và rút kinh nghiệm sau giờ dạy; Cung cấp tài liệu về chương trình theo định hướng phát triển năng lực, đổi mới PPDH và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực; Tăng cường các hội thảo, tập huấn về thí điểm phát triển Chương trình Giáo dục nhà trường …

Minh Châu