Bản in

Giáo dục

Thứ Tư, 16/1/2019 11:26

Thí điểm mô hình giáo dục trẻ em khuyết tật tại cộng đồng

Ảnh minh họa/internetẢnh minh họa/internet

GD&TĐ - UBND tỉnh Hưng Yên ban hành kế hoạch hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dich vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2019 – 2025.

Kế hoạch này đưa ra mục tiêu đến năm 2025, trẻ em khuyết tật được tiếp cận với các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em tại cộng đồng để được hòa nhập cộng đồng và có cơ hội thực hiện đẩy đủ các quyền của trẻ em khuyết tật.

Mục tiêu cụ thể giai đoạn 2019 – 2020: Phấn đấu 70% trẻ em khuyết tật được tiếp cận với các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em tại cộng đồng;

50% trẻ em khuyết tật được cung cấp các kiến thức, kỹ năng hòa nhập cộng đồng phù hợp; 60% cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em khuyết tật được cung cấp các kiến thức, kỹ năng về hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận với các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em tại cộng đồng;

Phấn đấu 75% cán bộ tại cơ sở cung cấp dịch vụ liên quan đến bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, các tổ chức xã hội có liên quan đến trẻ em khuyết tật, cán bộ, cộng tác viên làm công tác trợ giúp trẻ em khuyêt tật được cung cấp các kiến thức, kỹ năng về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em khuyết tật;

50% các các huyện, thành phố triển khai thiết lập mạng lưới liên kết các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em khuyết tật tại cộng đồng và thí điểm mô hình dịch vụ hỗ trợ trẻ em khuyết tật.

Thực hiện kế hoạch này, Sở GD&ĐT có trách nhiệm chủ trì triển khai cung cấp các dịch vụ giáo dục phù hợp với trẻ em khuyết tật; hướng dẫn các dịch vụ giáo dục phù hợp cho trẻ em khuyết tật; triển khai thí điểm mô hình giáo dục trẻ em khuyết tật tại cộng đồng theo chức năng của ngành…

Nguyễn Nhung

Tin tiêu điểm