Bản in

Giáo dục

Thứ Sáu, 16/6/2017 14:51

Thí điểm 1 số môn chuẩn bị chương trình GDPT mới trên tinh thần tự nguyện

Thí điểm 1 số môn chuẩn bị chương trình GDPT mới trên tinh thần tự nguyện

GD&TĐ - Tại văn bản số 1359 /SGDĐT-GDTH, Sở GD&ĐT Cần Thơ hướng dẫn các đơn vị thực hiện giảng dạy thí điểm một số môn học chuẩn bị cho chương trình giáo dục phổ thông mới trên tinh thần tự nguyện trong năm học 2017-2018.

Cụ thể, thí điểm các bộ sách dạy môn Tiếng Anh đã được Bộ GD&ĐT thẩm định: Song song các bộ sách tiếng Anh được hướng dẫn và sử dụng trong năm học 2016-2017, Sở triển khai thí điểm ở lớp 1 và lớp 3 trong năm học 2017- 2018 sách “i-learn My Phonics grade 1” lớp 1; sách “Explore our world” lớp 1; sách “i-learn Smart start Grade 3” lớp 3.

Mỗi bộ sách trên, phòng GD&ĐT quận, huyện chọn từ 1 đến 2 trường tiểu học thực hiện thí điểm.

Thí điểm các môn học bắt buộc trong Chương trình giáo dục phổ thông mới, cụ thể: STEM - Khoa học máy tính: Tất cả các lớp của khối 1, khối 2 hoặc chọn 2, 3 lớp trong khối 1, khối 2; hoạt động trải nghiệm sáng tạo tất cả các khối lớp của toàn trường.

Mỗi đơn vị quận, huyện chọn từ 1 đến 2 trường tiểu học thực hiện thí điểm đối với môn STEM - Khoa học máy tính lớp 1. Riêng hoạt động trải nghiệm sáng tạo, phòng GD&ĐT chọn từ 2 đến 3 trường thực hiện thí điểm.

Sở GD&ĐT lưu ý: Phòng GD&ĐT không chọn thí điểm các chương trình trên cho trường điển hình đổi mới TH Ngô Quyền và TH Bình Thuỷ. Phòng Giáo dục Tiểu học sẽ tham mưu với lãnh đạo Sở, chỉ đạo các nội dung thực hiện tại các trường này.

Lập Phương

Tin tiêu điểm