Bản in

Giáo dục

Thứ Hai, 25/11/2013 17:26

Thành lập Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục ĐHQG TP Hồ Chí Minh

Thành lập Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục ĐHQG TP Hồ Chí Minh

(GD&TĐ) - Bộ GD&ĐT vừa có Quyết định số 5570/QĐ-BGDĐT thành lập Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – ĐHQG TP Hồ Chí Minh.

(GD&TĐ) - Bộ GD&ĐT vừa có Quyết định số 5570/QĐ-BGDĐT thành lập Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - ĐHQG TP Hồ Chí Minh.

Với tên giao dịch bằng tiếng Anh: VNU-HCM center for Education Accreditation (VNU-HCM CEA), Trung tâm có trụ sở tại nhà điều hành ĐHQG TP Hồ Chí Minh.

Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - ĐHQG TP Hồ Chí Minh có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng, hoạt động theo quy định của Nhà nước đối với đơn vị sự nghiệp công lập. Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tài chính và hoạt động của Trung tâm theo quy định Thông tư số 61/2012-BGDĐT ban hành Quy định điều kiện thành lập và giải thể, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục.

Công tác KĐCLGD Việt Nam hiện nay vẫn còn một số hạn chế, bất cập liên quan đến nguồn nhân lực; nhận thức; xây dựng các đơn vị chuyên trách và năng lực đội ngũ; triển khai tự đánh giá và đánh giá ngoài; việc thành lập tổ chức KĐCLGD và về kinh phí, hệ thống văn bản chỉ đạo, cơ chế, chính sách khuyến khích các hoạt động đảm bảo chất lượng giáo dục..

Bộ GD&ĐT cho biết, cùng với việc củng cố và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về kiểm định chất lượng giáo dục,  sẽ xây dựng và phát triển hệ thống kiểm định chất lượng giáo dục để triển khai đánh giá các cơ sở giáo dục và chương trình GDĐH đạt tiêu chuẩn chất lượng, góp phần vào việc đảm bảo và nâng cao chất lượng GDĐH...

Lập Phương

TIN LIÊN QUAN