Bản in

Giáo dục

Thứ Sáu, 30/10/2015 21:27

Thanh Hóa: Tổng kết 15 năm xây dựng trung tâm học tập cộng đồng

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng và phát triển TTHTCĐ được trao tặng bằng khen.
Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng và phát triển TTHTCĐ được trao tặng bằng khen.

GD&TĐ - Ngày 30/10, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm xây dựng và phát triển Trung tâm học tập cộng đồng (TTHTCĐ) xã, phường, thị trấn giai đoạn 2001-2015, triển khai phương hướng nhiệm vụ 2016-2020.

Sau 15 năm xây dựng và phát triển, mạng lưới TTHTCĐ đã phủ kín 637 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Hoạt động của các trung tâm ngày càng mang lại hiệu quả thiết thực đáp ứng nhu cầu học tập thường xuyên, học tập suốt đời của người dân. 

15 năm qua, các TTHTCĐ trong toàn tỉnh Thanh Hóa đã mở được 320.712 lớp với trên 20 triệu lượt người tham gia học tập ở cả 5 nhóm nội dung. 

Trong đó, nhóm nội dung phổ biến chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước mở được 112.077 lớp với 8.438.998 lượt người học tham gia học tập; 119.843 lớp chuyển giao tiến bộ khoa học, kỹ thuật với 6.580.870 lượt người tham gia; 22.211 lớp dạy nghề, tạo việc làm với 757.203 lượt người tham gia…

 Phát huy kết quả đã đạt được, trong giai đoạn tiếp theo, Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập tỉnh Thanh Hóa xác định, tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị, xã hội để củng cố, đổi mới phương thức hoạt động, mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục, phát triển bền vững các TTHTCĐ.

Nhân dịp này, 41 tập thể, 33 cá nhân được UBND tỉnh Thanh Hóa tặng Bằng khen; 56 tập thể, 70 cá nhân được Sở GD&ĐT Thanh Hóa tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong xây dựng và phát triển TTHTCĐ giai đoạn 2001-2015.

Nguyễn Quỳnh