Bản in

Giáo dục

Thứ Năm, 1/8/2019 11:41

Thanh Hóa: Quy định mức thu dạy học thêm

Ảnh minh họa/internetẢnh minh họa/internet

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Thanh Hóa hướng dẫn triển khai các khoản thu, chi ngoài ngân sách trong các trường học năm học 2019 – 2020; trong đó lưu ý quy định các khoản thu dạy học thêm, hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa.

Cụ thể, về tổ chức dạy thêm, học thêm, đối với các trường THCS và trường THPT, thực hiện theo hướng dẫn liên ngành của Sở GD&ĐT – Sở Tài chính như sau:

Tối đa không quá 17.000đ/buổi/HS đối với lớp dưới 30 học sinh; tối đa không quá 15.000đ/buổi/HS đối với lớp từ 30 đến 45 học sinh.

Đối với các trường tiểu học, căn cứ vào giáo viên hiện có và cơ sở vật chất nhà trường để có kế hoạch tổ chức dạy tăng buổi, bồi dưỡng nghệ thuật, thể thao cho phù hợp, nhưng không được thu tiền của học sinh.

Về hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động ngoài giờ chính khóa: Mức thu tổ chức hoạt động theo lớp học 5.000đ/tiết học/học sinh. Chi cho giáo viên trực tiếp giảng dạy 70%, bao gồm cả biên soạn tài liệu, giáo trình; chi cho công tác quản lý, điện, nước 20%; chi bổ sung cơ sở vật chất và chi thường xuyên 10%.

Về tổ chức dạy làm quen tiếng Anh cho học sinh lớp 1, lớp 2, các nhà trường có đủ điều kiện về cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên, khuyến khích tổ chức dạy trên tinh thần tự nguyện của học sinh và không được thu tiền.

Việc tổ chức liên kết dạy làm quen tiếng Anh cho học sinh lớp 1, lớp 2 tại các trường (không vi phạm quy định về dạy thêm, học thêm và không tổ chức trong giờ học chính khóa), trên tinh thần tự nguyện của học sinh và sự đồng thuận của cha mẹ học sinh.

Sở GD&ĐT lưu ý, các đơn vị phải thực hiện đúng theo quy định của Bộ GD&ĐT. Trước khi thực hiện, các nhà trường phải xây dựng kế hoạch liên kết và có văn bản đề nghị, được phòng GD&DT thẩm định đồng ý.

Khi thực hiện liên kết phải có hợp đồng giữa hai bên. Hợp đồng phải quy định rõ về nội dung dạy học, kinh phí, đội ngũ giáo viên, hình thức dạy học và trách nhiệm của mỗi bên. Mức thu, chi là 5.000đ/tiết học/học sinh.

Hải Bình

Tin tiêu điểm