Bản in

Giáo dục

Thứ Tư, 15/2/2017 14:33

Thanh Hóa: Mở rộng xây dựng trường THPT chuẩn quốc gia

Trường THPT Thạch Thành 1 (huyện Thạch Thành, Thanh Hóa) trong dịp khai giảng năm học mới - một trong 7 trường được đầu tư xây dựng trong năm 2017 để đạt chuẩn quốc gia năm 2018. Ảnh: Nguyễn QuỳnhTrường THPT Thạch Thành 1 (huyện Thạch Thành, Thanh Hóa) trong dịp khai giảng năm học mới - một trong 7 trường được đầu tư xây dựng trong năm 2017 để đạt chuẩn quốc gia năm 2018. Ảnh: Nguyễn Quỳnh

GD&TĐ - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có quyết định số 478/QĐ-UBND, phê duyệt chủ trương đầu tư, mở rộng, nâng cấp các trường THPT năm 2017 để đạt chuẩn quốc gia vào năm 2018.

Theo đó, dự án mở rộng, nâng cấp các trường THPT năm 2017 để đạt chuẩn quốc gia năm 2018 với mục tiêu đầu tư hoàn thiện cơ sở vật chất cho các trường thuộc lộ trình đầu tư theo đề án mở rộng, nâng cấp để đạt chuẩn quốc gia đến năm 2020 theo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã phê duyệt trước đó.

Có 6 trường THPT được đầu tư xây dựng trong năm 2017 để đạt chuẩn quốc gia năm 2018 gồm các trường: THPT Hoằng Hóa 3 (huyện Hoằng Hóa), THPT Tĩnh Gia 2 (huyện Tĩnh Gia), THPT Triệu Sơn 2 (huyện Triệu Sơn), THPT Cầm Bá Thước (huyện Thường Xuân), THPT Nông Cống 3 (huyện Nông Cống), THPT Thạch Thành 1 (huyện Thạch Thành) và Trường THPT Đông Sơn 2 (huyện Đông Sơn). Các trường THPT này chủ yếu được đầu tư xây dựng các hạng mục công trình như: Nhà học bộ môn, nhà đa năng, nhà hiệu bộ…

Chủ đầu tư dự án là Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa với dự kiến tổng mức đầu tư cho 7 dự án trên là không quá 71,5 tỷ đồng. Nguồn vốn đầu tư từ nguồn vốn sự nghiệp giáo dục và đào tạo hàng năm của ngân sách tỉnh.

Tại Quyết định phê duyệt, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cũng yêu cầu UBND các huyện có trách nhiệm bố trí quỹ đất và đảm bảo kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng (nếu có) để thực hiện dự án; Thời gian thực hiện là năm 2017-2018; Giao Sở Giáo dục và Đào tạo (chủ đầu tư) căn cứ nội dung được phê duyệt, tổ chức triển khai thực hiện các bước tiếp theo của d ự án, đảm bảo đúng tiến độ và trình tự, thủ tục, thẩm quyền theo quy định hiện hành của pháp luật. Đồng thời các sở, ban ngành có liên quan có trách nhiệm phối hợp, hướng dẫn chủ đầu tư trong quá trình trển khai thực hiện dự án theo đúng quy định.

Nguyễn Quỳnh