Bản in

Giáo dục

Thứ Tư, 15/2/2017 19:07

Thanh Hóa: Bồi dưỡng giáo viên THCS về dạy mầm non

Thanh Hóa: Bồi dưỡng giáo viên THCS về dạy mầm non

GD&TĐ - Chủ tịch UBND tỉnh thanh Hóa vừa có công văn chỉ đạo khẩn trương tổ chức bồi dưỡng giáo viên THCS được điều chuyển xuống dạy mầm non, tiểu học năm học 2016-2017.

Theo đó, trong thời gian chờ Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành chương trình đào tạo giáo dục mầm non, tiểu học cho giáo viên THCS, để đáp ứng kịp thời nhu cầu giáo viên dạy mầm non, tiểu học, đồng thời giải quyết giáo viên THCS dôi dư của tỉnh Thanh Hóa năm học 2016-2017, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Hồng Đức khẩn trương phối hợp tổ chức đào tạo, bồi dưỡng giáo viên THCS được điều chuyển dạy mầm non, tiểu học năm học 2016-2017 theo kế hoạch đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt trước đó.

Sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành chương trình đào tạo giáo dục mầm non, tiểu học cho giáo viên THCS sẽ tổ chức cập nhật, bổ sung kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp… cho giáo viên THCS nêu trên theo quy định.

Trước đó, UBND tỉnh Thanh Hóa đã phê duyệt cấp khoản kinh phí hơn 3 tỷ đồng để đào tạo, bồi dưỡng giáo viên THCS được điều chuyển dạy mầm non, tiểu học năm học 2016-2017. Sau khi thống nhất với Đại học Hồng Đức, Sở Giáo dục và Đào tạo dự kiến tổ chức các lớp bồi dưỡng theo hai đợt bắt đầu từ ngày 13/2.

Tuy nhiên, tại Hội nghị sơ kết học kỳ 1, năm học 2016 - 2017, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các địa phương tạm dừng triển khai các lớp đào tạo, bồi dưỡng; đồng thời giao trường Đại học Sư phạm Hà Nội xây dựng khung chương trình đào tạo, bồi dưỡng cho những giáo viên THCS điều chuyển dạy Tiểu học và Mầm non để triển khai thống nhất trong toàn quốc theo phương thức học tập trung kết hợp với trực tuyến, vừa học vừa thực hành nghề nghiệp.

Ngày 16/1/2017, Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa đã có công văn về việc tạm dừng triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng giáo viên THCS được điều chuyển dạy mầm non và tiểu học năm học 2016-2017.

Để giáo viên THCS điều chuyển xuống dạy mầm non, tiểu học được trang bị kịp thời những kỹ năng, nghiệp vụ cơ bản của cấp học, có thể thực hiện tốt công tác giảng dạy bậc mầm non, tiều học, ngày 23/1, Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa đã có công văn đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp Trường Đại học Hồng Đức triển khai tổ chức lớp đào tạo, bồi dưỡng cho giáo viên THCS được điều chuyển xuống dạy mầm non, tiểu học.

Sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung chương trình đào tạo để triển khai thống nhất trong toàn quốc, Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa sẽ tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh triển khai các lớp đào tạo cho giáo viên THCS điều chuyển xuống dạy mầm non, tiểu học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Nguyễn Quỳnh

Tin tiêu điểm