Giáo dục

Tham vấn chính sách về giáo dục mầm non khu vực khu công nghiệp

HIẾU NGUYỄN - 23:57 14/03/2018
Hội thảo tham vấn chính sách về giáo dục mầm non ở khu công nghiệp, khu chế xuất Hội thảo tham vấn chính sách về giáo dục mầm non ở khu công nghiệp, khu chế xuất

Thực hiện Nghị quyết số 131/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11/2017, trong đó giao Bộ GD&ĐT rà soát, chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về giáo dục mầm non và chủ trì, phối hợp với Bộ Công thương, Bộ Tài chính, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các bộ, cơ quan, địa phương liên quan đề xuất xây dựng cơ chế, chính sách xây dựng cơ sở giáo dục mầm non ở khu công nghiệp, khu chế xuất (KCN, KCX), Bộ GD&ĐT đã rà soát việc ban hành và thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục mầm non.

Cùng với đó là ban hành công văn gửi UBNDcác tỉnh, thành phố về việc chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về giáo dục mầm non và báo cáo thực trạng giáo dục mầm non ở KCN, KCX. Đồng thời, tổ chức tổ chức đoàn kiểm tra công tác quản lý nhà nước về giáo dục mầm non và đoàn khảo sát liên ngành về tình hình trường, lớp mầm non ở các KCN, KCX với sự tham gia của Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Xây dựng, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tại một số tỉnh, thành phố đại diện cho 3 miền là các địa phương có nhiều KCN-KCX.

Tổng hợp kết quả khảo sát và báo cáo của các địa phương, Bộ GD&ĐT đã có dự thảo báo cáo chính sách giáo dục mầm non ở khu KCN, KCX; trong đó nêu cụ thể tình hình giáo dục mầm non ở khu vực KCN, KCX cũng như cơ chế, chính sách phát triển cơ sở giáo dục mầm non dành cho con em công nhân, người lao động ở khu vực KCN, KCX; tình hình thực hiện chính sách.

Cùng với kết quả đạt được, dự thảo báo cáo cũng phân tích những khó khăn, hạn chế. Trong đó có việc quy hoạch các KCN, KCX chưa gắn với quy hoạch cơ sở giáo dục mầm non, quy hoạch cơ sở giáo dục mầm non chưa gắn với nhà ở của công nhân và khu dân cư, thiếu đất sạch để xây dựng cơ sở giáo dục mầm non.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa phát biểu tại hội thảo

Việc thực hiện các chính sách về xã hội hóa giáo dục còn nhiều bất cập, khó khăn, chưa thu hút được các tổ chức, cá nhân xây dựng trường, lớp mầm non dành cho con công nhân và người lao động.

Chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ tại nhóm nhà trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục ở khu vực KCN, KCX còn hạn chế. Mô hình tổ chức, hoạt động của các trường mầm non chưa thực sự phù hợp với đặc thù của công nhân KCN, KCX.

Nhằm khắc phục những khó khăn, hạn chế, trong thời gian tới tới Bộ GD&ĐT tập trung hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục mầm non; huy động mọi nguồn lực đầu tư phát triển giáo dục mầm non, trong đó chú trọng xã hội hóa giáo dục; nghiên cứu, thí điểm một số mô hình tổ chức hoạt động phù hợp với đặc thù KCN, KCX; tăng cường công tác quản lý các cơ sở giáo dục mầm non; tiếp tục nâng cao năng lực quản lý và chuyên môn, nghiệp vụ đối với đội ngũ giáo dục mầm non.

Tại hội thảo, Bộ GD&ĐT cùng đại diện các bộ ngành, địa phương cùng thảo luận, góp ý cho dự thảo báo cáo, đặc biệt tập trung vào các đề xuất, kiến nghị với Chính phủ, các bộ ngành nhằm giải quyết vấn đề trường lớp mầm non ở khu vực KCN, KCX; khuyến khích tổ chức, cá nhân xây dựng cơ sở giáo dục mầm non ở khu vực KCN, KCX…

Hiếu Nguyễn

Bình luận của bạn đọc