Bản in

Giáo dục

Chủ Nhật, 19/11/2017 07:50

Tham gia các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS trong nhà trường

Tham gia các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS trong nhà trường

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Phú Yên triển khai tháng hành động phòng, chống HIV/AIDS năm 2017. Thời gian phát động và hưởng ứng từ ngày 10/11 đến ngày 10/12/2017.

Trong văn bản hướng dẫn triển khai hoạt động này, Sở GD&ĐT Phú Yên yêu cầu triển khai chiến dịch cao điểm về truyền thông; tổ chức các hoạt động truyền thông, vận động trong Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS; tổ chức các hội nghị, hội thảo chia sẻ kinh nghiệm, các mô hình phòng, chống HIV/AIDS và chống kỳ thị, phân biệt đối xử; đặc biệt các mô hình can thiệp của người nhiễm HIV làm chủ trong phòng, chống HTV/AIDS và giúp nhau trong cuộc sống.

Huy động đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, nhà giáo, học sinh và cha mẹ học sinh tham gia tích cực vào các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS trong nhà trường.

Sở GD&ĐT cũng yêu cầu tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS. Phát hiện và xử lý kịp thời những hành vi vi phạm về công tác phòng, chống HIV/AIDS. Biểu dương kịp thời tập thể và cá nhân có thành tích về công tác phòng, chống HIV/AIDS trong nhà trường…

Lập Phương