Bản in

Giáo dục

Thứ Năm, 22/2/2018 12:11

Thái Nguyên: Lắp hệ thống camera học đường phục vụ công tác quản lý

Thái Nguyên: Lắp hệ thống camera học đường phục vụ công tác quản lý

GD&TĐ - UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành kế hoạch về tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy - học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng GD&ĐT giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025. Trong đó có lưu ý xây dựng hệ thống camera học đường phục vụ công tác quản lý, trước hết đối với các trường mầm non. 

Để thực hiện thành công kế hoạch, đồng thời có căn cứ báo cáo UBND tỉnh, Sở GD&ĐT Thái Nguyên đã có văn bản yêu cầu các đơn vị thực hiện các công việc cụ thể. Trong đó có việc yêu cầu các phòng GD&ĐT, tham mưu cho UBND các huyện (thành phố, thị xã) tổ chức triển khai cụ thể, tranh thủ các nguồn lực và sự ủng hộ của chính quyền địa phương trong việc tổ chức triển khai nội dung kế hoạch của UBND tỉnh

Trong năm 2018 tập trung nguồn lực triển khai các ứng dụng CNTT trong cải cách hành chính, hạ tầng CNTT, mạng nội bộ, internet… Cụ thể: ứng dụng CNTT giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền ở mức độ 3,4; xây dựng hệ thống trực tuyến qua mạng internet phục vụ các hoạt động hội nghị, tập huấn, trao đổi chuyên môn, chuyên đề…, phục vụ công tác chuyên môn, công tác quản lý, điều hành;

Xây dựng hệ thống camera học đường phục vụ công tác quản lý trước hết đối với các trường mầm non; xây dựng cơ sở dữ liệu ngành và áp dụng các phần mềm quản lý nhà trường hiệu quả.

Có kế hoạch xây dựng, phát triển đội ngũ cốt cán triển khai các ứng dụng CNTT của ngành, đơn vị. Thực hiện tốt việc rà soát quá trình thực hiện và công tác báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu…

Đối với Trung tâm GDTX tỉnh và các Trung tâm GDNN-GDTX, Sở GD&ĐT yêu cầu xây dựng các chương trình đào tạo phù hợp trong việc bồi dưỡng, nâng cáo năng lực ứng dụng CNTT cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các cơ sở giáo dục đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Thay đổi hình thức đào tạo truyền thống (trực tiếp) sang hình thức đào tạo trực tuyến qua mạng, elearning; đào tạo bồi dưỡng theo nhu cầu người học.

Tích cực triển khai các ứng dụng CNTT trong cải cách hành chính của đơn vị, thường xuyên phối hợp với bộ phận công nghệ thông tin của Sở GD&ĐT trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch. Thực hiện tốt việc rà soát quá trình thực hiện và công tác báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của Sở GD&ĐT.

Lập Phương

Tin tiêu điểm