Bản in

Giáo dục

Thứ Ba, 21/11/2017 09:20

Thái Bình thanh tra chuyên ngành tại các trường THPT

Ảnh minh họaẢnh minh họa

GD&TĐ - Thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018, Sở GD&ĐT Thái Bình sẽ tiến hành thanh tra chuyên ngành tại các trường THPT thuộc huyện Tiền Hải. Thời gian thanh tra bắt đầu từ 22/11/2017.

Nội dung thanh tra gồm: Thanh tra nhà trường (đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên; cơ sở vật chất kỹ thuật; thực hiện các nhiệm vụ; công tác quản lý của hiệu trưởng); Thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ của nhà giáo (thực hiện nhiệm vụ giảng dạy của nhà giáo; thực hiện các nhiệm vụ khác).

Mục đích qua thanh tra, đánh giá đúng trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục của Hiệu trưởng các nhà trường, giúp lãnh đạo các đơn vị đánh giá đầy đủ, chính xác, khách quan những thành tích đã đạt được để phát huy, đồng thời chỉ rõ những tồn tại, hạn chế để chấn chỉnh, khắc phục;

Đôn đốc việc tuân thủ các quy định của pháp luật nói chung, pháp luật về giáo dục nói riêng; tư vấn các giải pháp khả thi để nhà trường, cơ sở giáo dục phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, phấn đấu thực hiện tốt các mặt công tác được giao với chất lượng, hiệu quả cao hơn.

Đồng thời, kiến nghị cấp có thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung chính sách, quy định, quy chế phù hợp nhằm thúc đẩy việc nâng cao hiệu quả công tác của nhà trường, cơ sở giáo dục, của cán bộ, giáo viên, nhân viên và hiệu lực quản lý giáo dục.

Cùng với kết quả thanh tra của các đơn vị khác, giúp cho Sở GD&ĐT có sự đánh giá tổng quát về thực trạng tình hình GD&ĐT của tỉnh để có những chủ trương, giải pháp tích cực, hiệu quả hơn trong công tác quản lý, chỉ đạo.

Sở GD&ĐT đề nghị các đơn vị tự kiểm tra và lập báo cáo đánh giá đúng thực trạng việc thực hiện nhiệm vụ của đơn vị trong thời gian qua, đồng thời sắp xếp thời gian, bố trí công việc để tất cả các nội dung, các mặt hoạt động, các cá nhân, tổ chức theo chức năng nhiệm vụ đều được thanh tra, kiểm tra và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của Đoàn Thanh tra theo quy định của pháp luật, tạo điều kiện để Đoàn hoàn thành nhiệm vụ.

Lập Phương