Bản in

Giáo dục

Thứ Năm, 13/7/2017 18:42

Thái Bình: Tăng cường cơ sở vật chất cho giáo dục

Thái Bình: Tăng cường cơ sở vật chất cho giáo dục

GD&TĐ - Ông Đặng Phương Bắc - Giám đốc Sở GD&ĐT Thái Bình cho biết: "Năm học 2016 - 2017, Sở GD&ĐT đã tham mưu cho UBND tỉnh bố trí từ nguồn kinh phí sự nghiệp 95 tỷ đồng để đầu tư cho 32 đơn vị khó khăn xây dựng cơ sở vật chất trường học.

Trên cơ sở kết quả thực hiện Đề án kiên cố hóa trường lớp học, đã tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương rà soát, đánh giá, lập danh mục các công trình cần ưu tiên đầu tư xây dựng, lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020. Xây dựng kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016-2020 cho 316 công trình; tổng số công trình đã được khởi công, phê duyệt chủ trương đầu tư là 89 công trình. Kịp thời điều chỉnh danh mục đầu tư, địa điểm đầu tư cho 14 công trình.

Bên cạnh nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước, các địa phương trong tỉnh đã huy động được 487 tỷ đồng để tăng cường cơ sở vật chất trường học (trong đó: nguồn ngân sách xây dựng cơ bản tập trung của tỉnh 32 tỷ, nguồn sự nghiệp có tính chất đầu tư 95 tỷ, ngân sách huyện, xã 220 tỷ đồng, xã hội hóa trên 140 tỷ đồng). Đã hoàn thành, đưa vào sử dụng 222 phòng học, phòng chức năng; trong đó: Mầm non 98 phòng, Tiểu học: 42 phòng, cấp THCS: 70 phòng, THPT 12 phòng. Khời công xây dựng 164 phòng học, phòng chức năng; Tỷ lệ kiên cố hóa ở các ngành học cấp học tăng nhanh; Mầm non đạt 81%, Tiểu học 84%, THCS 81%, THPT 93%.

Công tác quy hoạch và mở rộng diện tích đất, tạo cảnh quan nhà trường cũng được các đơn vị quan tâm, trong năm học đã mở rộng được 21ha đất, trong đó: Mầm non 11,5 ha; Tiểu học 6,4 ha, THCS 3,1ha. Đến nay, 95% số trường học trong tỉnh có diện tích đủ và vượt so với tiêu chuẩn trường chuẩn quốc gia.

Công tác xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia luôn được các cấp, các ngành, các địa phương quan tâm chỉ đạo; nhiều địa phương đã có cơ chế, chính sách riêng khuyến khích xây dựng trường chuẩn quốc gia như. Năm học này, có 84 trường được công nhận chuẩn quốc gia mức 1, mức 2, trong đó: Mầm non 46 trường (nâng chuẩn 23 trường, công nhận mới 23 trường), Tiểu học nâng chuẩn 14 trường, THCS công nhận mới 24 trường. Đến tháng 6/2017 Thái Bình có: 255/302 trường MN đã đạt chuẩn; 288/305 trường tiểu học đã đạt chuẩn, 206/267 trường THCS đạt chuẩn và 17/39 trường THPT đạt chuẩn.

Bên cạnh nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước, các địa phương trong tỉnh đã huy động được 487 tỷ đồng để tăng cường cơ sở vật chất trường học (trong đó: nguồn ngân sách xây dựng cơ bản tập trung của tỉnh 32 tỷ, nguồn sự nghiệp có tính chất đầu tư 95 tỷ, ngân sách huyện, xã 220 tỷ đồng, xã hội hóa trên 140 tỷ đồng).

Kim Thoa