Bản in

Giáo dục

Thứ Sáu, 9/2/2018 13:01

Thái Bình lưu ý công tác tự đánh giá năm học 2017-2018

Thái Bình lưu ý công tác tự đánh giá năm học 2017-2018

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Thái Bình yêu cầu các nhà trường, Phòng GD&ĐT thực hiện công tác tự đánh giá năm học 2017-2018.

Trong đó yêu cầu các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp tiến hành tự đánh giá theo quy định; hoàn thành trước ngày 12/4/2018.

Các trường mầm non, tiểu học, THCS nộp báo cáo tự đánh giá cho phòng GD&ĐT hoàn thành trước ngày 19/4/2018; các trường THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp ngày 24/4/2018.

Phòng GD&ĐT chọn lọc các trường, đăng ký đánh giá ngoài năm học 2018-2019 với số lượng như kế hoạch của năm học 2017-2018 trở lên; đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra các đơn vị tiến hành tự đánh giá.

Sở GD&ĐT sẽ kiểm tra một số đơn vị về công tác tự đánh giá, trên cơ sở đó sẽ tổ chức tập huấn cho năm học 2018-2019.

Lập Phương