Bản in

Giáo dục

Chủ Nhật, 18/2/2018 14:17

Thái Bình: Hướng dẫn thực hiện công tác tự đánh giá năm học 2017-2018

Thái Bình: Hướng dẫn thực hiện công tác tự đánh giá năm học 2017-2018

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Thái Bình gửi văn bản về việc thực hiện công tác tự đánh giá năm học 2017-2018 đến các nhà trường, các phòng GD&ĐT trên địa bàn.

Theo văn bản này, Sở GD&ĐT yêu cầu các trường mầm non tiếp tục thực hiện công tác tự đánh giá theo Thông tư 25/2014/TT-BGDĐT ngày 07/08/2014 của Bộ GD&ĐT quy định về Quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non; tiếp tục nhập dữ liệu vào phần mềm tự đánh giá theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Các trường tiểu học, THCS tiếp tục tự đánh giá theo Thông tư 42/2012/TT-BGDĐT ngày 23/11/2012 về Quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường tiểu học, THCS.

Các trường THPT, TT.GDNN-GDTX tiếp tục tự đánh giá theo Thông tư 42/2012/TT-BGDĐT ngày 23/11/2012 về Quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên. Báo cáo các đơn vị có thể chuyển về theo địa chỉ email: phamanhductb@gmail.com.

Đối với phòng GD&ĐT, Sở GD&DDT yêu cầu chỉ đạo các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý thực hiện công tác tự đánh theo đúng yêu cầu (trừ các trường đã được đánh giá ngoài năm học 2017-2018), sau đó tổng hợp và báo cáo về Sở theo địa chỉ: phamanhductb@gmail.com.

Phòng GD&ĐT chọn lọc các trường, đăng ký đánh giá ngoài năm học 2018-2019 với số lượng như kế hoạch của năm học 2017-2018 trở lên (kể cả các trường đã được đánh giá ngoài). Báo cáo tự đánh giá có thể chuyển về email trên.

Phòng GD&ĐT tăng cường công tác kiểm tra các đơn vị tiến hành tự đánh giá. Đối với phần mềm của mầm non, các phòng GD&ĐT đã có thành viên tham gia tập huấn tiếp tục hỗ trợ các nhà trường khi tiến hành tự đánh giá.

Sở GD&ĐT sẽ kiểm tra một số đơn vị về công tác tự đánh giá, trên cơ sở đó sẽ tổ chức tập huấn cho năm học 2018-2019.

Lập Phương

Tin tiêu điểm