Giáo dục

Thái Bình giải thể Trung tâm Ngoại ngữ Trí Việt

HẢI BÌNH - 09:46 13/02/2020
Thái Bình giải thể Trung tâm Ngoại ngữ Trí Việt

Trung tâm này thuộc Công ty TNHH Trí Việt Education, có trụ sở đặt tại số 64, đường Nguyễn Công Trứ, khu 2, thị trấn Quỳnh Côi, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình (thành lập theo Quyết định số 258/QĐ- SGDĐT ngày 30/7/2018 của Giám đốc Sở GD&ĐT Thái Bình).

Lý do giải thể: Theo đề nghị của Công ty TNHH Trí Việt Education.

Trung tâm Ngoại ngữ Trí Việt chấm dứt hoạt động kể từ ngày ký Quyết định giải thể. Công ty TNHH Trí Việt Education có trách nhiệm giải quyết các vấn đề còn tồn đọng liên quan đến tổ chức và hoạt động củà Trung tâm theo quy định của pháp luật.

Trước đó, Sở GD&ĐT Thái Bình cũng thông báo giải thể 2 trung tâm ngoại ngữ, gồm: Trung tâm Ngoại ngữ Quốc tế Tân Gấu Trúc và Trung tâm Ngoại ngữ Quốc tế Water Loo.

Hải Bình

Bình luận của bạn đọc