Bản in

Giáo dục

Thứ Bảy, 27/2/2016 10:00

Tất cả các tổ chức du học đều phải đăng ký qua Sở GD&ĐT

Tất cả các tổ chức du học đều phải đăng ký qua Sở GD&ĐT

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Đắk Lắk yêu cầu tất cả các tổ chức tư vấn du học trên địa bàn đều phải có đăng ký hoạt động qua Sở GD&ĐT theo quy định.

Người đứng đầu của tổ chức dịch vụ tư vấn du học và người trực tiếp làm công việc tư vấn du học chưa có giấy chứng nhận đã tham gia khóa bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học do Bộ GD&ĐT tổ chức thì phải đăng ký tham gia khóa đào tạo nghiệp vụ tư vấn do các cơ sở đào tạo được Bộ GD&ĐT giao nhiệm vụ tổ chức.

Tổ chức dịch vụ tư vấn du học được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học khi có đủ các điều kiện quy định tại Quyết định 05 năm 2013 của Bộ GD&ĐT.

Sở GD&ĐT đề nghị các tổ chức dịch vụ tư vấn du học trên địa bàn tỉnh nghiêm túc thực hiện quy định trên. Mọi vấn đề về điều kiện và trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học, yêu cầu liên hệ với Sở qua phòng Giáo dục chuyên nghiệp).

Lập Phương