Bản in

Giáo dục

Thứ Hai, 29/1/2018 13:39

Hà Tĩnh:

Tập trung triển khai chuẩn bị thực hiện chương trình, sách giáo khoa mới

Tập trung triển khai chuẩn bị thực hiện chương trình, sách giáo khoa mới

GD&TĐ - Tập trung triển khai chuẩn bị thực hiện chương trình, sách giáo khoa mới là một trong những nhiệm vụ trong tâm học kỳ II năm học 2017 - 2018 được nêu trong dự thảo báo cáo sơ kết học kỳ I, nhiệm vụ trọng tâm học kì II năm học 2017 - 2018 của Sở GD&ĐT Hà Tĩnh.

Cụ thể, để  chuẩn bị thực hiện chương trình, sách giáo khoa mới, Sở này yêu cầu rà soát lại đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên ở các bậc học, ngành học, các nhà trường trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch để đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên đáp ứng yêu cầu.

Xây dựng kế hoạch và thường xuyên đa dạng hóa hình thức bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lí, nhà giáo để nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nhà giáo; tổ chức thi chọn cán bộ quản lý trường THPT theo chỉ tiêu năm 2018; luân chuyển công chức, viên chức theo Nghị định 158/2007/NĐ-CP và 150/2013/NĐ-CP của Chính phủ; Tiếp tục rà soát, phân cấp quản lý viên chức cho đơn vị trực thuộc theo hướng dẫn số 188/HD-SNV.

Đồng thời, rà soát cơ sở vật chất và xây dựng nhu cầu đến năm 2020; chỉ đạo các địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án Kiên cố hóa trường học giai đoạn 2017-2020; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất phục vụ hoạt động dạy và học; chỉ đạo các đơn vị có kế hoạch bổ sung mua sắm các phương tiện và thiết bị dạy học; sử dụng đúng mục đích và hiệu quả các khoản huy động trong phụ huynh.

Quan tâm xây dựng cảnh quan sư phạm nhà trường xanh, sạch, đẹp, an toàn; tiếp tục rà soát và củng cố và xây dựng các nội dung theo các tiêu chuẩn của trường học đạt chuẩn quốc gia, xây dựng nông thôn mới.

Lập Phương